ยืนยันตัวตนด้วยลิ้น

ยืนยันตัวตนด้วยลิ้น การยืนยันตัวตน(authentication) หมายถึง กระบวนการที่ผู้ใช้บริการยืนยันตัวตนกับผู้พิสูจน์และยืนยันตัวตนว่าเป็นเจ้าของไอเดนทิตีที่กล่าวอ้างด้วยการใช้สิ่งที่ใช้ยืนยันตัวตน(authenticator)

ลิ้นเป็นอวัยวะภายในที่สำคัญที่ห่อหุ้มอยู่ภายในช่องปากอย่างดีและได้รับการปกป้องจากสิ่งแวดล้อม มีลักษณะเฉพาะที่แตกต่างกันไปในแต่ละบุคคลแม้กระทั่งในฝาแฝดจากไข่ใบเดียวกัน

ระบบไบโอเมตริกซ์มีหลายรูปแบบ เช่น ลายนิ้วมือ การสแกนม่านตา สีผิว การจดจำเสียง และการจดจำใบหน้า หนึ่งในนั้นคือลักษณะเฉพาะของลิ้นก็เป็นเครื่องมือในการระบุเพศและตัวตนได้เช่นกัน โดยลิ้นของมนุษย์เพศหญิงกับชายจะมีลักษณะการวางตัวของแนวกล้ามเนื้อและรูปร่างของลิ้นที่แตกต่างกัน รวมถึงความแตกต่างของสี พื้นผิว ก็สามารถใช้ในการระบุตัวตนได้ดีพอ ๆ กับการพิสูจน์ไบโอเมตริกซ์อื่นๆ

(50)