พระราชวังปีเตอร์ฮอฟ หรือเปโตรวาเรส

แค่แรงบันดาลใจเฉยๆ พระราชวังปีเตอร์ฮอฟ (Peterhof Palace) หรือเปโตรวาเรส เป็นหนึ่งในหมู่พระราชวังในเมืองเซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก ประเทศรัสเซีย สร้างขึ้นในสมัยของพระเจ้าปีเตอร์มหาราช

พระราชวังฤดูร้อนของพระเจ้าปีเตอร์มหาราช สร้างในรัชสมัยของพระเจ้าปีเตอร์มหาราชเมื่อปี ค.ศ. 1705 ถือว่าเป็นผลงานชิ้นเอกของพระราชวังทั้งปวง ห้อมล้อมไปด้วยน้ำพุที่สวยงามมากมาย สวนและอาคารต่างๆ พระราชวังปีเตอร์ฮอฟตั้งอยู่ทางทิศใต้ของเมือง ริมฝั่งอ่าวฟินแลนด์ ระยะทางห่างจากเมืองประมาณ 29 กิโลเมตร

พระราชวังมีขนาดเล็ก ประกอบด้วยสวนพักผ่อน พลับพลา น้ำพุมากมายกว่า 200 แห่ง ประดับประดาด้วยรูปปั้นสีบอรนซ์ ออกแบบโดย ฟรานเชสโก ราสเทรลลี่ และเลอ บรอง อาคารหลักของพระราชวังหลวงตั้งอยู่ในตำแหน่งที่สูงที่สุดของแนวภูเขาธรรมชาติทางทิศใต้พระราชวังถูกออกแบบให้ขนาบข้างด้วยสวนสวย โดยมีสวนตอนบน บนทุ่งของฝั่งทะเลสันภูเขากับสวนตอนล่าง ที่ยื่นจากส่วนปลายของภูเขาไปยังทะเล

ตัวพระราชวังและสวนมีพื้นที่กว้างขวางมากถึง 24,600 ไร่ ทอดตัวยาวไปตามชายฝั่งทางใต้ของอ่าวฟินแลนด์ ทะเลบอลติก พื้นที่ส่วนใหญ่เป็นสวนและป่าไม้ มีคันกั้นน้ำทะเลสูง 16 เมตร ห่างจากทะเลไม่ถึง 100 เมตร เต็มไปด้วยสถาปัตยกรรมและผลงานประติมากรรมที่มีความสวยงาม

ในปี 1717 พระเจ้าปีเตอร์มหาราชได้เห็นแบบของสวนในพระราชวังแวร์ซายก็ชื่นชอบเป็นอย่างมาก จึงนำมาเป็นแรงบันดาลใจในการสร้างพระราชวังแห่งนี้ จนต่อมาทำให้ได้ฉายาจากเหล่านักท่องเที่ยวว่าเป็น แวร์ซายแห่งรัสเซีย

(193)