ด่านควบคุมโรคติดต่อแห่งแรกของสยาม

สมัยรัชกาลที่ 5 เกิดการระบาดของกาฬโรคตามเมืองท่าของประเทศจีนและเกาะฮ่องกง ไทยเป็นทางผ่านของเส้นทางการระบาดที่จะแพร่ไปยังอินเดีย แอฟริกา รัสเซีย ยุโรป และออสเตรเลีย จึงได้ตั้งด่านตรวจโรคขึ้นที่เกาะไผ่ (อยู่ห่างเมืองพัทยา 9 กิโลเมตร) เพื่อป้องกันกาฬโรคระบาดเข้ามา

ด่านตรวจโรคแห่งนี้มีพระบำบัดสรรพโรค หรือ หมอฮันส์ อะดัมสัน (Hans Adamsen) ลูกครึ่งเดนมาร์ค-มอญ ชาวพระประแดง สมุทรปราการ ซึ่งสำเร็จแพทยศาสตร์บัณฑิตจากมหาวิทยาลัยเจฟเฟอร์สัน สหรัฐอเมริกา เป็นแพทย์ประจำด่าน ทำหน้าที่บังคับเรือทุกลำที่มาจากแหล่งเกิดกาฬโรคต้องจอดเป็นเวลา 9 วัน ให้เจ้าหน้าที่ตรวจโรคทุกคนบนเรือ และออกใบรับรองว่าไม่มีผู้ใดป่วยเป็นกาฬโรค จึงอนุญาตให้เดินทางเข้ามาพระนคร

“เกาะไผ่” จึงถือเป็นจุดกำเนิดของด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศแห่งแรกของประเทศไทย

 

พระบำบัดสรรพโรค นายแพทย์ประจำด่านตรวจโรคเกาะไผ่

 

ภาพ : Jignesh Desai

(213)