เคยเห็นกันหรือยังซูเปอร์ซูมของดวงตา

เราอาจจะเห็นอวัยวะต่างๆ โดยการมองเห็นผ่านทางดวงตาของเรา แต่เราจะเห็นดวงตาของเราเองได้อย่างไร วันนี้เราจะพาทุกท่านไปชมดวงตาแบบซูเปอร์ซูมเห็นรายละเอียดอย่างเด่นชัด โดย Suren Manvelyan

ตามนุษย์ เป็นอวัยวะที่ตอบสนองต่อแสงและแรงดัน ในฐานะเป็นอวัยวะรับความรู้สึก ลูกตาจะโตเร็วมาก โดยเริ่มจาก 16-17 มม. เมื่อเกิด ไปเป็น 22.5-23 มม. เมื่อถึงอายุ 3 ขวบ โดยอายุ 13 ปี ตาก็จะโตเต็มที่แล้ว ขนาดของตาจะต่าง ๆ กันระหว่างบุคคลเพียง 1-2 มม. โดยสม่ำเสมอมากแม้ข้ามกลุ่มชาติพันธุ์ต่าง ๆ

ม่านตา (iris) คือ ส่วนที่มีสีต่างๆกัน

(4056)