กบสายพันธุ์ Oreophryne sibilans

ของรักของข้า ภาพพ่อกบสายพันธุ์ Oreophryne sibilans ที่สามารถพบได้ในพื้นที่ ปาปัวตะวันตก ตัวผู้มีความยาวประมาณ 20–23 มิลลิเมตร ถ่ายโดย Stephen J. Richards เมื่อตัวเมียไข่แล้ว พ่อกบจะเฝ้าระวังโดยเอาไข่ติดตัวไว้ตลอดเวลา การที่พ่อกบทำแบบนี้ก็เพื่อเพิ่มความชุ่มชื้น ให้ไข่เปียกหมาด ๆ อยู่ตลอดและคอยระวังภัยไม่ให้ลูก ๆ ของมันได้รับอันตรายจนกว่าจะฟักออกมา

Oreophryne sibilans เป็นชนิดของกบ ในวงศ์ Microhylidae เป็นเฉพาะถิ่นถึงปาปัวตะวันตกและอินโดนีเซีย เป็นที่รู้จักจากทางตะวันออกของสันเขาหลักของเทือกเขา Wondiwoi ที่ฐานของคาบสมุทร Wandammen ในจังหวัดปาปัว กบที่คล้ายกันนี้ถูกรวบรวมมาจากเกาะ Yapen และ เทือกเขา Fakfak แต่ยังคงได้รับการยืนยันว่าสิ่งเหล่านี้เป็นตัวแทนของสายพันธุ์เดียวกัน ชื่อเฉพาะ Sibilans หมายถึงการเรียกโฆษณาแบบผิวปากของสัตว์ชนิดนี้

เพศผู้ขนาด 0.79–0.91 นิ้ว และตัวเมียมีขนาด 0.94–0.98 นิ้ว ในความยาวช่องจมูก เพศชายและเพศหญิงมีความคล้ายคลึงกันในเรื่องสีและสัดส่วนของร่างกาย แต่เพศชายสามารถแยกแยะได้ด้วยผิวหนังบริเวณลำคอที่ขยายออก ดอร์ซัม เป็นสีเทาหรือสีน้ำตาลมีจุดสีเข้มและจางกว่า พื้นผิวหน้าท้องมีจุดสีน้ำตาลเข้มอย่างมาก แก้วหู แทบไม่มีให้เห็น นิ้วมีแผ่นดิสก์ขนาดใหญ่ นิ้วเท้ามีแผ่นดิสก์ขนาดเล็กและสายรัดฐาน

ที่อยู่อาศัยตามธรรมชาติของกบชนิดนี้เป็นที่ราบลุ่มชื้นเขตร้อน ป่า ที่ระดับความสูง 450– 800 ม. ส่วนใหญ่มักพบเกาะอยู่ตามพุ่มไม้กิ่งไม้ด้านล่างหรือหญ้าสูงประมาณ 1–2.5 ม. เหนือพื้นดิน

(240)