Kyiv เมืองหลวงประเทศยูเครนถูกปกคลุมไปด้วยหมอกควันจากไฟป่า

ไฟป่าที่เกิดขึ้นบริเวณ เชียร์โนบีล Chernobyl ซึ่งเคยเป็นแหล่งโรงงานไฟฟ้านิวเคลียร์เก่า ใน ปีคริสต์ศักราช 1986 ได้เกิดภัยพิบัติเชียร์โนบีล เป็นอุบัติเหตุทางนิวเคลียร์ขั้นร้ายแรงจากการระเบิดของแกนปฏิกรณ์นิวเคลียร์ จากไฟป่าที่เกิดบริเวณใกล้กับเชียร์โนบีลจึงส่งผลให้เกิดหมอกควันทั่วเมืองหลวง Kyiv จนติดอันดับหนึ่งในประเทศที่มีมลภาวะทางอากาศ ปัจจุบันประเทศไทยติดเป็นอันดับที่ 2 จากสถานการณ์ไฟป่าที่เชียงใหม่รองมาจากประเทศอินเดีย

ในขณะที่นักดับเพลิงกำลังต่อสู้กับไฟป่าอยู่นั้น ได้มีการรายงานถึงสภาพอากาศที่จะมีลมแรงมาในพื้นที่ ทำให้ประชาชนเป็นกังวลว่าไฟป่าอาจลุกลามไปถึงแหล่งโรงงานไฟฟ้านิวเคลียร์เก่า เชียร์โนบีล Chernobyl

กระทรวงสาธารณสุขประเทศยูเครน รายงานว่า การแพร่กระจายของหมอกควันยังอยู่ในระดับปกติสามารถป้องกันได้ ทางประเทศสามารถรับรองความปลอดภัยจากการเกิดไฟป่าบริเวณเชียร์โนบีลแหล่งโรงงานไฟฟ้านิวเคลียร์เก่าได้ และขอความร่วมมือจากประชาชน 3.7 ล้านคนที่อาศัยอยู่ในเมือง Kyiv ปิดหน้าต่างอยู่ในบ้านคุ้มกันหมอกควันอย่างแน่นหนาเพื่อความปลอดภัยของคุณและคนในบ้าน

ที่มา bbc

(52)