ชาร์จโทรศัพท์พลังงานแสงอาทิตย์

คุณเคยตกอยู่ในสถานการณ์แบตเตอรี่โทรศัพท์หมดในขณะที่คุณต้องใช้มันและที่ตรงนั้นก็ไม่มีจุดชาร์จแบตให้คุณหรือไม่ ที่ชาร์จโทรศัพท์พลังงานแสงอาทิตย์คือทางออกที่ดีที่สุดของคุณ

--- ---

Greenlighting คือที่ชาร์จโทรศัพท์พลังงานแสงอาทิตย์ที่ใช้พลังงานธรรมชาติในการสร้างกระแสไฟฟ้า ซึ่งคุณไม่จำเป็นต้องเสียค่าใช้จ่าย อีกทั้งยังรักษาและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมด้วย

นอกจากนี้ยังมีแผ่นยางที่ฐานเพื่อช่วยให้คุณติดที่ชาร์จของคุณเข้ากับหน้าต่างได้อย่างสะดวกแม้ในขณะที่คุณอยู่ในบ้านคุณก็ยังสามารถชาร์จโทรศัพท์มือถือของคุณได้ นอกจากนี้ยังมีพื้นที่จุแบตเตอรี่ในตัวเพื่อให้คุณสามารถเก็บแบตเตอรี่ไว้ใช้ต่อไปได้แม้ว่าโทรศัพท์ของคุณจะมีแบตเตอรี่เต็มแล้วก็ตาม

 

(359)