จักรยานได้กลายมาเป็นของใช้ Life Style ที่มากกว่าการเป็นแค่ยานพาหนะ

ปีค.ศ. 1418 วิศวกรชาวอิตาลี Giovanni Fontana (or de la Fontana) ได้คิดค้นยานพาหนะที่ขับเคลื่อนโดยใช้พลังงานจากมนุษย์ 4 ล้อที่มีห่วงเชือกยึดเข้ากับคันเกียร์ ต่อมาในปีค.ศ. 1813 ผ่านมา 400 ปี  Karl von Drais ขุนนางและนักประดิษฐ์ชาวเยอรมันได้สร้าง จักรยานในแบบของเขาและตั้งชื่อว่า  Laufmaschine  ( จักรนักวิ่ง ) วิวัฒนาการของวิทยาศาสตร์และอุตสาหกรรมเริ่มพัฒนาขึ้น สิ่งประดิษฐ์ของ Drais ได้กลายมาเป็นจักรยาน 2 ล้อ และเริ่มเป็นที่รู้จักมากขึ้นในยุโรป

การใช้จักรยานในปัจจุบัน

ในสมัยก่อนนั้น คนมักจะใช้จักรยานในการสัญจร คมนาคม ส่งข่าวสาร เมื่อเวลายุคสมัยได้เปลี่ยนไป จักรยานได้กลายเป็น Life Style ที่มากกว่ายานพาหนะ สามารถตอบสนองความต้องการและประยุกต์ใช้งานได้มากขึ้น ในแต่ละปีจักรยานกว่า 100 ล้านคันได้ถูกผลิตและจำหน่ายออกสู่ตลาดโลก เพราะการแข่งขันทางเศรษฐกิจจึงทำให้ผู้ผลิตหลายรายเพิ่มลูกเล่นสีสันให้กับจักรยาน เช่น จักรยานที่มีเบาะเล็กนุ่มสบาย สามารถพับได้ ทนทานต่อการเดินทางทุกรูปแบบ ถึงจะทำมาจากเหล็กแต่ต้องมีน้ำหนักเบา และจักรยานยังมีรูปร่างและขนาดหลายแบบเพื่อให้เหมาะสำหรับทุกเพศทุกวัย ทั้งนี้จุดประสงค์หลักของการใช้จักรยานก็เพื่อช่วยแก้และลดมลพิษทางอากาศได้อีกด้วย

(89)