Mauritania Railway เส้นทางรถไฟผ่านทะเลทรายสะฮารา

มนุษย์ถือเป็นสิ่งมีชีวิตที่ไม่เคยหยุดพัฒนาสิ่งต่างๆที่นำมาสู่ความสะดวกสบาย หนึ่งในนั้นคือรถไฟถือเป็นการขนส่งรูปแบบแรกๆ ที่มนุษย์ใชในการขนสิ่งสิ่งของขนาดใหญ่ รวมไปถึงการเดินทางที่มีมาตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน วันนี้เราจะพาทุกท่านไปรู้จักกับ Mauritania Railway เส้นทางรถไฟผ่านทะเลทรายสะฮารา เส้นทางรถไฟที่ได้ชื่อว่าทรหดมากที่สุดในโลกแห่งหนึ่ง

Mauritania Railway เป็นเส้นทางรถไฟของประเทศมอริเตเนีย  เปิดมาเมื่อปี 1963 วิ่งเป็นระยะทาง 704 กิโลเมตร สถานรถไฟแห่งนี้เชื่อมต่อเหมืองแร่เหล็กกับท่าเรือนูอาดิโบ เส้นทางนี้ผ่านทะเลทรายสะฮารา

--- ---

ขบวนรถไฟสายนี้มีความยาว 2.5 กิโลเมตร  ถือหนึ่งในเป็นขบวนรถไฟที่ยาวที่สุดและบรรทุกของหนักที่สุดในโลก

ทาง  National Geographic  ได้ถ่ายทอดเรื่องราวของสถานีรถไฟแห่งนี้ออกเป็นสารคดีสั้นๆ

 

(1512)