ปรากฏการณ์วงแหวนน้ำแข็ง

วงแหวนน้ำแข็ง คือปรากฏการณ์ธรรมชาติที่เกิดขึ้นบริเวณผิวน้ำในแหล่งน้ำที่เคลื่อนที่อย่างช้าๆ มักจะเกิดขึ้นในแถบสแกนดิเนเวียและอเมริกาเหนือที่มีอากาศเย็นจัด มีลักษณะเป็นแผ่นน้ำแข็งบางๆ ปกคุลมผิวน้ำ โดยเริ่มกลายเป็นน้ำแข็งจากกึ่งกลางกระจายออกไปเรื่อยๆ จนกลายเป็นแผ่นรูปวงกลมหลากหลายขนาด

โดยวงแหวนขนาดใหญ่ที่สุดที่เคยมีการบันทึกไว้มีความกว้างถึง 91 เมตร ในเมืองเวสต์บรูก รัฐเมน ของสหรัฐอเมริกา เมื่อเดือนมกราคม ปีค.ศ. 2019

 

<------------->

 

ดูสารคดีสำรวจโลก

 

<------------->

 

(428)