เปลวไฟในม่านน้ำตก…ในพื้นที่ Eternal Flame Falls

Eternal Flame Falls เป็นน้ำตกขนาดเล็กตั้งอยู่ภายใน Chestnut Ridge Park รัฐนิวยอร์ก สหรัฐอเมริกา ความพิเศษของน้ำตกแห่งนี้คือ หลังม่านน้ำตกนั้นจะมีเปลวไฟลุกอยู่ตลอด เปลวไฟนี้เกิดมาจากก๊าชที่ทับถมกัน ซึ่งมีปริมาณมากพอที่ทำให้เกิดไฟลุกอยู่ตลอดเวลา ในช่วงฤดูร้อนเปลวไฟจะมีสว่างมากและเห็นได้ชัดเจนเนื่องปริมาณน้ำที่ไหลลงมามีน้อย

นักธรณีวิทยาจากมหาวิทยาลัยอินดีแอนา บลูมมิงตัน สถาบันธรณีฟิสิกส์แห่งชาติอิตาลี และสถาบันธรณีฟิสิกส์และภูเขาไฟแห่งชาติได้เข้าทำการศึกษาใน ค.ศ. 2013 เพื่อทำการศึกษาว่าแก๊สธรรมชาติที่มาจากไฮโดรคาร์บอนที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติส่งผลต่อแก๊สเรือนกระจกในชั้นบรรยากาศอย่างไร

และพวกเขาได้ค้นพบว่า “macro seep” ที่น้ำตกแห่งนี้มีค่าอีเทนและโปรเพนมากกว่าแก๊สธรรมชาติอื่น ๆ ประมาณร้อยละ 35 ซึ่งมันจะทำให้มีสัดส่วนของแก๊สมีเทนมากขึ้น  อีกทั้งพวกเขายังค้นพบอีกว่าน้ำตกแห่งนี้จะมีการปล่อยแก๊สมีเทนถึง 1 กิโลกรัมต่อวัน

(4374)