Bora Bora ไข่มุกแห่งแปซิฟิก

ไข่มุกแห่งแปซิฟิก Bora Bora เป็นเกาะแห่งหนึ่งของหมู่เกาะโซไซเอตีในเฟรนช์โปลินีเซีย ดินแดนโพ้นทะเลของประเทศฝรั่งเศสในมหาสมุทรแปซิฟิกตอนใต้ ลักษณะเป็นเกาะที่ปกคลุมไปด้วยป่าเขตร้อน มีซากภูเขาไฟหลายลูก พื้นทะเลนิ่งเพราะมีเทือกปะการังล้อมรอบเกาะ และมีหาดทรายที่สวยงาม

ในปี ค.ศ. 1767 กัปตันแซมวล วอลลิส อ้างสิทธิครอบครองหมู่เกาะให้แก่อังกฤษ ต่อมา ค.ศ. 1768 หลุยส์-อ็องตวน เดอบูแก็งวีล นักเดินเรือได้อ้างสิทธิให้แก่ฝรั่งเศสแต่ไม่ได้รับการยอมรับในเวลานั้น จนกระทั่งตกเป็นดินแดนใต้อารักขาของฝรั่งเศส ในปี ค.ศ. 1843

นอกจากนี้สนามบินบนเกาะที่ถูกสร้างขึ้นในช่วงสงครามโลกครั้งที่ 2 ยังถือเป็นสนามบินที่มีทิวทัศน์สวยงามที่สุดแห่งหนึ่ง เนื่องจากผู้โดยสารที่เดินทางไปมายังสนามบินแห่งนี้จะได้เห็นทิวทัศน์มุมสูงที่งดงามของเกาะใหญ่น้อยจำนวนมากของหมู่เกาะแห่งนี้

ภาพ Reddit / iam4real

(27)