กลยุทธ์อันน่าเหลือเชื่อในการเอาตัวรอดจากศัตรูของตัวอ่อนหมึก

เป็นเรื่องที่เกิดขึ้นได้ยากที่ตัวอ่อนของสัตว์ ซึ่งเป็นส่วนล่างสุดของห่วงโซ่อาหาร จะสามารถหลีกเลี่ยงจากการถูกกินในขณะที่ยังติดอยู่ในไข่ได้ ยกเว้นแต่เจ้าตัวอ่อนของหมึกสายพันธุ์นี้ที่มีทักษะการเอาตัวรอดอันน่าอัศจรรย์

นักวิทยาศาสตร์ค้นพบว่า ตัวอ่อนของหมึกกระดองลายเสือ หรือ pharaoh cuttlefish (Sepia pharaonis)  ขณะที่ยังอยู่ในไข่ จะสามารถมองเห็นและสามารถเปลี่ยนอัตราการหายใจเพื่อหลบหนีจากภัยคุกคามได้ ซึ่งแสดงให้เห็นว่าพวกมันมีความชาญฉลาดจนสามารถเรียนรู้วิธีการเอาตัวรอดได้ตั้งแต่เป็นเพียงตัวอ่อนเท่านั้น

 

<------------->

 

ดูสารคดีสำรวจโลก

 

<------------->

 

นักวิจัยพบว่าหมึกสามารถตอบสนองต่อแสงและสิ่งเร้าอื่น ๆ ขณะที่มันยังมีพัฒนาการอยู่ในไข่ได้

นักวิทยาศาสตร์จากมหาวิทยาลัย Caen Normandy ประเทศฝรั่งเศส และมหาวิทยาลัยแห่งชาติ Tsing Hua ประเทศไต้หวัน ได้ศึกษาจนกระทั่งพบว่าตัวอ่อนไม่เพียงแค่มองเห็นเท่านั้น แต่พวกมันยังสามารถใช้ประสาทสัมผัสเพื่อระบุและตอบสนองต่อภัยคุกคามได้อีกด้วย

 

(3453)