จีนทดสอบเครื่องบินทางน้ำที่ใหญ่ที่สุดในโลก

AG600 เป็นเครื่องบินสะเทินน้ำสะเทินบกขนาดใหญ่ที่สุดในโลก มีขนาดความยาว 37 เมตร ซึ่งขนาดลำตัวไล่เลี่ยกับเครื่องบินโดยสารโบอิ้ง 737 มีเป้าหมายเพื่อใช้ในภารกิจทางทะเล รวมไปถึงภารกิจบรรเทาภัยพิบัติ

การทดสอบครั้งนี้เกิดขึ้นเมื่อวันเสาร์ที่ 20 ตุลาคม 2561 ณ เมืองจิงเหมิน มณฑลหูเป่ย์ ทางตอนกลางของประเทศจีน

--- ---

ข้อมูลเบื้องต้นของ AG600
ความยาว: 37 เมตร
ความเร็วสูงสุด: 570 กิโลเมตรต่อชั่วโมง
พิสัยการบิน: 5,500 กิโลเมตร
ประเภทเครื่องยนต์: Ivchenko AI-20

(1123)