ใครคือ ‘Patient zero’ ในการระบาดของโควิด-19

การระบาดของโควิด-19 ที่เริ่มต้นในประเทศจีนและกำลังระบาดไปทั่วโลก ทำให้หลายคนอาจอยากรู้ว่า ใครกันคือต้นกำเนิดของการระบาดนี้ หรือที่เรียกกันว่า “patient zero”

ทีมผู้เชี่ยวชาญในจีนก็กำลังหาคำตอบนี้อยู่เช่นกัน Patient zero เป็นคำที่ใช้เรียกมนุษย์คนแรกที่ติดเชื้อจากโรคไวรัสหรือแบคทีเรียและก่อให้เกิดการระบาดจากคนสู่คน การที่ได้รู้ว่าใครคือผู้กระจายเชื้อรายแรก จะช่วยให้เราสามารถศึกษาต่อไปได้ว่าโรคนี้มีต้นกำเนิดอย่างไร และเราจะสามารถป้องกันการระบาดครั้งต่อไปได้อย่างไร โดยอาศัยความก้าวหน้าในการวิเคราะห์ข้อมูลทางพันธุกรรมของเชื้อ เมื่อรวมเข้ากับการศึกษาทางระบาดวิทยา จะทำให้นักวิทยาศาสตร์สามารถติดตามต้นทางของไวรัสได้ รวมถึงระบุตัวบุคคลที่อาจเป็นคนแรกที่เริ่มแพร่กระจายของโรคจนทำให้เกิดการระบาด

แต่ตอนนี้เรายังไม่สามารถตอบได้ว่าเขาคือใคร

รายงานอย่างเป็นทางการของจีนเกิดขึ้นเมื่อปลายธันวาคมว่ามีการตรวจพบไวรัสนี้ โดยมีผู้ป่วยหลายรายที่มีอาการปอดอักเสบ ซึ่งมีส่วนเกี่ยวข้องกับตลาดขายปลาและเนื้อสัตว์ในอู่ฮั่น ทำให้ภูมิภาคนี้ถือเป็นศูนย์กลางของการระบาด โดยมีผู้ติดเชื้อคิดเป็นประมาณ 80% ของผู้ติดเชื้อทั้งหมด อ้างอิงตามสถิติจากมหาวิทยาลัย Johns Hopkins

จากการศึกษาที่ตีพิมพ์ลงในวารสารการแพทย์ Lancet กลับพบว่าผู้ป่วยรายแรกจริงๆ ที่ได้รับการวินิจฉัยว่าติดเชื้อ โควิด-19 พบตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม ได้รับการยืนยันว่าไม่มีความเกี่ยวข้องกับตลาดปลาแต่อย่างใด

Wu Wenjuan แพทย์อาวุโสจากโรงพยาบาล Jinyintan ในอู่ฮั่น หนึ่งในทีมวิจัยกล่าวกับบีบีซีจีนว่าผู้ป่วยที่พบรายแรกคือชายชราที่มีอาการอัลไซเมอร์ จริงอยู่ที่เขาอาศัยอยู่ห่างจากตลาดปลาประมาณ 4-5 ป้ายรถเมล์ แต่อาการป่วยทำให้เขาไม่สามารถออกจากบ้านได้ จึงไม่มีทางที่จะได้รับเชื้อนี้มาจากตลาด หลังจากนั้นเพียงไม่กี่วันก็มีการพบผู้ป่วยเพิ่มอีกสามราย โดยสองในสามไม่มีความเกี่ยวข้องกับตลาดดังกล่าวเช่นกัน

แต่เนื่องจากมีการพบผู้ติดเชื้อ 27 ราย จากกลุ่มตัวอย่าง 41 ราย ที่เข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลช่วงแรกของการระบาดมีความเกี่ยวข้องกับตลาด จึงทำให้สมมติฐานที่ว่าการระบาดของโรคเริ่มต้นที่ตลาดและอาจถูกส่งจากสัตว์มีชีวิตไปยังมนุษย์ ก่อนที่จะแพร่กระจายสู่มนุษย์ด้วยกัน ถือว่าเป็นไปได้มากที่สุดตามที่องค์การอนามัยโลก (WHO) ประกาศ เนื่องจากเป็นแหล่งแออัดซึ่งทำให้เชื้อแพร่กระจายได้เร็ว จากนี้ทีมผู้เชี่ยวชาญจะยังคงศึกษาเพื่อค้นหาผู้ติดเชื้อรายแรกต่อไป

ที่มา BBC

(6807)