แหล่งก๊าซเรือนกระจกแห่งใหม่ในขั้วโลก

ยิ่งร้อนยิ่งละลาย ยิ่งละลายยิ่งร้อน แหล่งก๊าซเรือนกระจกแห่งใหม่ในขั้วโลก นักวิจัยจากฟินแลนด์ได้ค้นพบแหล่งใหม่ของไนตรัสออกไซด์ (N2O) ซึ่งเป็นหนึ่งในก๊าซเรือนกระจกที่ทำให้โลกของเราร้อนขึ้น โดยแหล่งที่มาของไนตรัสออกไซด์นี้เป็นชั้นดินเยือกแข็งชนิดหนึ่งที่เรียกว่า Yedoma ซึ่งอุดมไปด้วยสารอินทรีย์ ครอบคลุมพื้นที่กว่าล้านตารางกิโลเมตรในซีกโลกเหนือ

นักวิจัยได้ศึกษาตลิ่งของแม่น้ำลีนาและโคลีมา (Lena and Kolyma Rivers) ทางตะวันออกเฉียงเหนือของไซบีเรีย พบว่าเมื่อชั้นดินเยือกแข็งละลายไปตามขอบน้ำ จะปล่อยไนตรัสออกไซด์ 10 – 100 เท่าของปริมาณไนตรัสออกไซด์ที่คาดว่าจะเกิดจากการละลายของน้ำแข็งแห้งตามปกติ

ก่อนหน้านี้ นักวิจัยคิดว่าไนโตรเจนที่ติดอยู่ภายในดินเยือกแข็งนั้นไม่ได้น่าวิตกเป็นพิเศษต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ เพราะการหมุนเวียนของไนโตรเจนในดินอาร์กติกที่เย็นจัดมักจะช้ามาก (โดยปกติการปล่อย N2O ที่สูงมักจะมาจากการเกษตรเป็นหลัก)

การศึกษานี้จึงแสดงให้เห็นว่าเราจำเป็นต้องมีการวิจัยเพิ่มเติมอีกมากเกี่ยวกับปริมาณไนโตรเจนที่ถูกกักเก็บไว้ในภูมิประเทศที่หนาวเย็นเหล่านี้ เนื่องจากมีความเป็นได้ว่าพื้นดินเยือกแข็งแห่งอื่น ๆ ก็อาจเกิดเหตุการณ์แบบเดียวกันนี้ได้เช่นกัน รวมถึงการปล่อยไนโตรเจนทำได้เร็วเพียงใด และผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้นต่อภาวะโลกร้อนและระบบนิเวศจะเป็นอย่างไร

ภาพ J. Kerttula

(35)