แซฟไฟร์ที่ใหญ่ที่สุดในโลก

แซฟไฟร์ เป็นพลอยตระกูลคอรันดัม มีหลายสี แต่โดยทั่วไปมักหมายถึงเฉพาะที่มีสีน้ำเงิน ในประเทศไทย เดิมเรียกว่า นิลกาฬ แต่ปัจจุบันนิยมเรียกว่า ไพลิน ตามชื่อของแหล่งกำเนิดจากเหมืองพลอย ในจังหวัดไพลิน ประเทศกัมพูชา ที่ในช่วงหนึ่งมีการนำเข้ามาในประเทศไทยเป็นจำนวนมาก

แซฟไฟร์จัดเป็นแร่ในประเภท คอรันดัม เช่นเดียวกับทับทิม ซึ่งพลอยคอรันดัมนี้เป็นพลอยที่มีความแข็งรองลงมาจากเพชร จึงทำให้แซฟไฟร์ เหมาะอย่างยิ่งที่จะนำไปทำเครื่องประดับ

แซฟไฟร์ที่ใหญ่ที่สุดในโลก ศรีลังกาเผยโฉมของก้อนแซฟไฟร์(ไพลิน) ที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในโลก น้ำหนักถึง 310 กิโลกรัม จัดแสดงอยู่เมือง Horana ห่างจากทางใต้ของเมือง Colombo ประมาณ 65 กิโลเมตร

ก้อนแซฟไฟร์นี้ถูกพบในเหมืองแร่ในพื้นที่ของรัตนปุระ ซึ่งเป็นที่รู้จักในฐานะเมืองหลวงแห่งอัญมณีของประเทศในเอเชียใต้ หน่วยงานอุตสาหกรรมอัญมณีและเครื่องประดับในท้องถิ่นรายงานว่า ในปีที่ผ่านมาประเทศมีรายได้ประมาณ 500 ล้านดอลลาร์จากการส่งออกอัญมณี เพชร และเครื่องประดับอื่น ๆ

ภาพ Ant
hropyFounder

(131)