เพราะโลก (โรค) นี้มันเจ็บปวด

ปัญหาเรื่องโรคระบาดยังคงเป็นปัญหาของสังคมโลกมนุษย์เราตั้งแต่สมัยอดีตกาล ชีวิตนับไม่ถ้วนถูกสังเวยให้กับไวรัสมัจจุราช มากยิ่งกว่าเผชิญกับภัยพิบัติครั้งหนึ่ง

ดังพุทธศาสนาได้กล่าวถึงวงจรชีวิตของมนุษย์ เกิด แก่ เจ็บและตาย แต่โรคระบาดนี้เองอาจผลักดันวงจรให้เร็วขึ้น

โรคระบาดร้ายกำลังเร่งกระบวนการคัดสรรของพระเจ้า COVID-19 ย่อมาจาก Coronavirus Disease 2019
หนึ่งในโรคติดต่อร้ายแรงที่แพร่กระจายได้โดยง่าย ผ่านอากาศและวัตถุรอบข้างที่เราสัมผัสร่วมกัน อำนาจที่ร้ายกาจที่สุดของไวรัสชนิดนี้ คือ การที่ผู้ที่ได้รับเชื้อจะไม่แสดงอาการออกมาให้เห็นแต่สามารถแพร่เชื้อสู่ผู้อื่นได้

การรุกรานของเชื้อยังคงเดินเกม ท่ามกลางดินแดนทั่วโลกที่เป็นเหมือนกระดานเดินหมาก พวกเราจึงต้องจะเรียนรู้การป้องกันตัวอย่างถูกวิธี มากกว่าการดำเนินชีวิตอย่างหวาดระแวง

การล้างมือเป็นประจำ กลายมาเป็นสุดยอดอาวุธในการป้องกันเชื้อร้าย นอกเหนือจากการพกพาเจลล้างมือการสวมหน้ากากอนามัยและการหลีกเลี่ยงพื้นที่เต็มไปด้วยผู้คนจำนวนมาก

โดยสถานพยาบาลได้ให้ข้อสันนิษฐานว่าผู้ใดเป็นผู้ป่วยติดไวรัสโคโรนา 2019 ไว้ดังนี้ ผู้ที่มีอาการไข้ ไอ เจ็บคอ หอบเหนื่อย มีอาการโรคปอดอักเสบ

ผู้มีอาการเหล่านี้ต้องสังเกตตนเองและเริ่มการจำกัดการเดินทางที่เรียกว่า การกักตัว โดยจะต้องให้จำกัดตัวเองอยู่ในพื้นที่ใดพื้นที่หนึ่งและไม่พบปะกับผู้คน

การเสพข่าวก็เป็นเรื่องสำคัญที่จะทำให้รู้ว่าเราควรเดินหมากอย่างไรต่อไป ควรเลี่ยงพื้นที่ในความเสี่ยงที่มีผู้ติดเชื้อ ดูแลและสังเกตตนเองเป็นประจำ ระมัดระวังในการใช้ชีวิตเป็นพิเศษ อย่างน้อยดูแลตนเองเพื่อคนที่เรารัก

อีกหนึ่งอาการที่ตามหลังโคโรนามาก็คือ โรควิตกกังวล อาการแพนิค ตื่นกลัวและตกใจเกินเหตุ สิ่งนี้แพร่ผ่านทางความคิดและทัศนคติ จนไปถึงจุดที่ขับเคลื่อนมนุษย์ไปสู่ความล้มเหลวของสังคมได้

อย่างไรก็ตามเหตุการณ์ครั้งนี้ก็ได้กลายเป็นประวัติศาสตร์ครั้งหนึ่งที่โลกต้องจารึก ที่เหลือขึ้นกับว่าเราว่าจะเรียนรู้จากมันได้ดีแค่ไหน

(166)