เจ็ดสาวน้อยแห่งอังกฤษ

เจ็ดสาวน้อยแห่งอังกฤษ อุทยาน Seven Sisters Country Park ตั้งชื่อตามหน้าผาชอล์ก Seven Sisters ที่มีชื่อเสียง ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของชายฝั่ง Sussex Heritage Coast บางครั้งก็ถูกเรียกว่า “หน้าผาเจ็ดสาวน้อย” มีลักษณะเป็นหน้าผาหินชอล์กจำนวนเจ็ดลูกเรียงกันติดบริเวณช่องแคบอังกฤษ ระหว่างเมือง Seaford และ Eastbourne

หน้าผานี้มักถูกจำสับสนกับหน้าผาสีขาวแห่งโดเวอร์ เนื่องจากถูกใช้แทนกันโดยนักถ่ายทำรายการโทรทัศน์และภาพยนตร์ โดยหน้าผาแห่งนี้ปรากฏในภาพยนตร์หลายเรื่อง อาทิ แฮร์รี พอตเตอร์กับถ้วยอัคนี ปัจจุบันพื้นที่ของหน้าผาหินทั้งหมดและพื้นที่ใกล้เคียงอยู่ในความดูแลของมูลนิธิเพื่อประวัติศาสตร์และธรรมชาติ หรือ National Trust

The Seven Sisters เป็นส่วนหนึ่งของอุทยานแห่งชาติ South Downs ระหว่างเมือง Seaford และ Eastbourne ซึ่งอยู่ทางตอนใต้ของประเทศอังกฤษ ซึ่ง Seven Sisters เป็นชื่อของหุบเขาที่ถูกกัดกร่อนโดยน้ำทะเลจนกลายเป็นหน้าผาหินปูน สูงต่ำสลับกันไป ซึ่งมีอยู่ 7 หน้าผาด้วยกัน จึงเป็นที่มาของชื่อ เจ็ดสาวน้อยนั่นเอง

เซเวนซิสเตอส์ เป็นกลุ่มหน้าผาหินชอล์กในช่องแคบอังกฤษ ทางใต้ของประเทศอังกฤษ ซึ่งมีลักษณะเป็นเนินเขา 7 ยอด ส่วนยอดที่ 8 เกิดจากการกัดเซาะของน้ำทะเล ซึ่งมีชื่อเรียกดังนี้ Haven Brow, Short Brow, Rough Brow, Brass Point, Flagstaff Point, Flat Hill, Baily’s Hill, และ Went Hill Brow เมื่อวันที่ 21 มิถุนายน 2017 ได้เกิดเหตุหน้าผา Seven Sisters ถล่มลงทำให้หินชอล์กกว่า 50,000 ตันร่วงลงมาในทะเลกินพื้นไปกว่า 80 เมตร และสร้างคลื่นขนาดใหญ่ลงไปในทะเล

ที่นี่เคยเป็นฉากหนึ่งในภาพยนต์เรื่องแฮร์รี่ พอตเตอร์ กับถ้วยอัคนี ภาค 4 ที่แฮร์รี่ตื่นขึ้นมาบนเนินเขาเพื่อหารองเท้าบูทที่พาเขาไปงาน Quidditch World Cup และยังเป็นภาพวอลเปเปอร์ตั้งต้นของ Microsoft Windows 7 ด้วย

ภาพ Diliff

(282)