ช่างภาพได้เก็บภาพความงดงามของหมู่เกาะ Kotisaari ในประเทศฟินแลนด์ตลอด 4 ฤดูกาล.

Jani Ylinampa เป็นช่างภาพที่อาศัยอยู่ใน ประเทศฟินแลนด์ เขาเป็นต้นแบบที่แท้จริงของการเก็บภาพแสงเหนือท้องฟ้ายามพระอาทิตย์ตกที่น่างดงามและทะเลสาบซึ่งสิ่งมหัศจรรย์จากธรรมชาติและเขาได้ทำมาแล้วกว่า 15 ปี
หมู่เกาะนี้เปรียบได้กับสถานที่มหัศจรรย์อย่างหนึ่งของประเทศฟินแลนด์ หมู่เกาะ Kotisaari ที่น่ารักในประเทศฟินแลนด์ ซึ่งเคยเป็นฐานที่ตั้งแบบดั้งเดิมของคนตัดไม้ อยู่ในแม่น้ำที่งดงามมันกลายเป็นสถานที่ที่เหมาะสมเพื่อความต้องการของช่างภาพที่จะเก็บภาพความงดงามที่เปลี่ยนแปลงไปของธรรมชาติ เขาเก็บภาพของเกาะนี้ตลอดทั้ง 4 ฤดูกาลซึ่งส่งผลให้เกิดภาพสี่มิติที่ต่างออกไป

ช่างภาพได้เก็บภาพความงามที่เปลี่ยนไปของหมู่เกาะ Kotisaari ในประเทศฟินแลนด์ตลอด 4 ฤดูกาล

#1

# 2

# 3

# 4

Credit By janiylinampa.

(17105)