อินดรี สัตว์หน้าเหมือนตกใจตลอดเวลา

หน้าเหมือนตกใจตลอดเวลา อินดรี (Indri) มีชื่อวิทยาศาสตร์ว่า Indri indri จัดเป็นลีเมอร์ที่มีขนาดใหญ่ที่สุด คือมีความยาวตั้งแต่หัวจรดโคนหางประมาณ 64–72 เซนติเมตร และอาจยาวได้ถึง 120 เซนติเมตร น้ำหนักตัวเต็มที่ประมาณ 6–9.5 กิโลกรัม กระจายพันธุ์อยู่เฉพาะบนเกาะมาดากัสการ์ บริเวณอุทยานแห่งชาติแอนดาซิเบ-แมนทิเดียที่เดียวเท่านั้น

อินดรีเป็นสัตว์ที่มีเสียงร้องที่ดังที่สุด ซึ่งอาจได้ยินไปไกลถึง 3 กิโลเมตร อินดรีจะส่งเสียงร้องทุก ๆ เช้าเพื่อสื่อสารกันและประกาศอาณาเขต โดยจะเริ่มจากจ่าฝูงก่อน เมื่ออินดรีกระโดดครั้งเดียวอาจไกลได้ถึง 30 ฟุต ในการสัญจรไปมาระหว่างต้นไม้ เนื่องจากมีขาหลังที่ยาวและทรงพลัง ซึ่งขาหลังของอินดรีมีความยาวกว่าความยาวลำตัวรวมกับหัว

มีพฤติกรรมการอยู่รวมกันเป็นฝูงขนาดใหญ่ สมาชิกในฝูงจะมีความสัมพันธ์กันแบบครอบครัว โดยที่จะจับคู่แบบคู่ครองเดียวตลอดชีวิต และสมาชิกในฝูงจะประกอบด้วยหลายวัย โดยมีตัวเมียเป็นจ่าฝูง ลูกอินดรีจะอาศัยเกาะอยู่กับหลังแม่นาน 4 เดือน จากนั้นอีก 2–3 เดือนต่อมาจึงจะแยกตัวออกไปอยู่ต่างหาก

โดยคำว่า “อินดรี” นั้นมาจากภาษามาลากาซีอันเป็นภาษาพื้นเมืองบนเกาะมาดากัสการ์ มาจากคำว่า “endrina” ที่หมายถึง “สัตว์” นอกจากนี้แล้วชาวมาลากาซีเรียกอินดรีว่า “babakoto” (baba = พ่อ, koto = เด็ก หรือผู้ชาย) ซึ่งรวมความแล้วหมายถึง “บรรพบุรุษ” ซึ่งชาวมาลากาซีมีความเชื่อในเรื่องวิญญาณบรรพบุรุษว่า เมื่อบุคคลล่วงลับไปแล้ว ก็จะเป็นวิญญาณคอยปกป้องคุ้มครองทุกชีวิตที่ยังอยู่ ชาวมาลากาซีจึงมีข้อห้าม หรือฟาดี้ในการห้ามทำร้ายอินดรี

ภาพ Pierre-Alain Marzio

(150)