อาเซอร์ไบจาน ดินแดนแห่งไฟ

อาเซอร์ไบจาน ประเทศที่ตั้งอยู่ในลุ่มน้ำทะเลแคสเปียน เป็นหนึ่งในผู้ผลิตน้ำมันที่เก่าแก่ที่สุดในโลก อุตสาหกรรมปิโตรเลียมในอาเซอร์ไบจานผลิตน้ำมันประมาณ 800,000 บาร์เรลต่อวัน และก๊าซธรรมชาติกว่า 1 พันล้านลูกบาศก์เมตรต่อปี มีน้ำมันและก๊าซธรรมชาติสำรองอยู่มหาศาล

มีบันทึกมาตั้งแต่สมัยโบราณในเรื่องการเผาไหม้ จนได้ฉายาว่าเป็น  “Land of Fire”

Yanar Dag , Ateshgah of Baku และ Yanar Bulag คือสถานที่ที่เกิดไฟลุกอยู่บ่อยครั้งในอาเซอร์ไบจาน ทั้ง 3 สถานที่นี้ถือเป็นจุดที่เกิดไฟที่โดดเด่นที่สุด และกลายเป็นที่รู้จักของผู้คนทั่วโลก

Yanar Dag หรือ ภูเขาไหม้ เป็นภูเขาที่เกิดลุกไหม้ตลอดเวลาจากแหล่งก๊าซธรรมชาติใต้ดิน

Ateshgah of Baku เป็นวิหารที่มีไฟลุกไหม้อยู่ตลอดเวลาเช่นกัน ต้นไฟมาจากก๊าซธรรมชาติใต้ดิน

Yanar Bulag บ่อน้ำที่ตั้งอยู่ทางตอนใต้ของประเทศอาเซอร์ไบจาน น้ำกับไฟที่ต้องมีอย่างใดอย่างหนึ่ง แต่สำหรับบ่อน้ำแห่งนี้ไฟสามารถติดขึ้นมาได้บริเวณบ่อน้ำ

 

(5674)