อาการ ‘ซินเนสทีเซีย’ เมื่อสัมผัสแต่รู้สึกได้ด้วยสีสัน

ซินเนสทีเซีย (Synesthesia) เป็นอาการที่เกิดจากการทำงานของสมองที่เกิดการเชื่อมต่อผิดพลาดของส่วนที่รับรู้ รสชาติ กลิ่น หรือเสียง ทำให้บางคนมีอาการได้ยินเสียงแล้วเห็นเป็นสี เวลาได้รับรสชาติแล้วเห็นเป็นรูปร่างต่างๆ หรือเห็นตัวเลขหรือตัวอักษรเป็นสี

แม้นักวิทยาศาสตร์จะยังไม่รู้เกี่ยวกับอาการนี้อย่างถ่องแท้ แต่ก็มีข้อเท็จจริงบางอย่างพิสูจน์ออกมาบ้างแล้ว นั่นคือซฺนเนสทีเซียไม่ใช่โรค ไม่ได้เป็นความผิดปกติของสมอง และสามารถแบ่งออกได้ 4 กลุ่มอาการ ดังนี้

1. Grapheme-colour synesthesia คือ กลุ่มที่เห็นตัวหนังสือหรือตัวเลขเป็นสี
2. Taste-touch synaesthesia คือ กลุ่มที่เกิดความรู้สึกต่างๆ จากการรับรสชาติ
3. Sound-colour synaesthesia คือ กลุ่มที่เสียงเพลง เสียงดนตรีหรือตัวโน้ตทำให้เห็นเป็นสี
4. Word-taste synesthesia คือ กลุ่มที่สัมผัสรสชาติได้จากตัวอักษร หรือตัวหนังสือ

อาการเหล่านี้มักเกิดจากพันธุกรรม และ 99% ถูกส่งต่อยีนมาจากแม่ โดยคนที่มีอาการดังกล่าวส่วนมากเป็นผู้หญิง จากสถิติพบว่าคนที่มีอาการแบบเห็นตัวอักษรหรือสัญลักษณ์เป็นสีมีมากที่สุดถึง 69% รองลงมาคือ ได้ยินเสียงเป็นสี 20% และรับรู้เสียงมีกลิ่น หรือรสชาติมีสีคิดเป็น 11%

(2161)