หอยทากที่ช้าที่สุดในโลก

หอยทากที่ช้าที่สุดในโลก Domed Land Snail หรือ หอยทากดินหลังโดม เป็นหอยทากบกชนิดใหม่ที่เพิ่งค้นพบเมื่อปี 2013 มีชื่อทางวิทยาศาสตร์ว่า Zospeum tholussum เป็นหอยทากตัวใสขนาดเล็กที่อาศัยอยู่ในถ้ำลึกใต้ดิน 900 เมตร ในแถบตะวันตกของโครเอเชีย

พวกมันมีขนาดเล็กมาก มีความสูงไม่ถึง 2 มิลลิเมตร และกว้างประมาณ 1 มิลลิเมตร ตาบอดโดยสมบูรณ์ และมีเปลือกหอยที่โปร่งแสง วงก้นหอยมี 5-6 วง มีรูปร่างคล้ายโดม

นอกจากนี้พวกมันยังจัดเป็นหนึ่งในสัตว์ที่เคลื่อนที่ช้าที่สุดในโลก เพราะเคลื่อนตัวเพียงไม่กี่มิลลิเมตรต่อหนึ่งสัปดาห์เท่านั้น โดยนักวิทยาศาสตร์คาดว่ามันน่าจะเดินทางโดยไปกับน้ำหรือเกาะสิ่งมีชีวิตอื่น ๆ ไป

(222)