สะพานเป่ยผานเจียง

สะพานที่อยู่สูงที่สุดในโลก สะพานเป่ยผานเจียง (Beipanjiang Bridge) คือสะพานแขวนที่มีความสูงถึง 565 เมตร เชื่อมระหว่างมณฑลกุ้ยโจวและมณฑลยูนนานทางตอนใต้ของจีน เป็นระยะทาง 1,341 เมตร มี 4 ช่องทางการจราจร
ตัวสะพานมีสายเคเบิลขึงโยงกับหอคอย 2 หอ ทำหน้าที่พยุงสะพาน โดยมีค่าความเบี่ยงเบน 5 มิลลิเมตร เชื่อมระหว่างเมืองซ่วนเหว่ย ในมณฑลยูนนาน กับเมืองฉุยเฉิง ในมณฑลกุ้ยโจว ทางตะวันตกเฉียงตอนใต้ของจีน

สะพานนี้ช่วยลดเวลาการเดินทางจากเดิม 4 ชั่วโมง ให้เหลือเพียง 1 ชั่วโมงเท่านั้น เสาของสะพานทั้งสองฝั่งตั้งอยู่ริมหน้าผา ทำให้สามารถมองเห็นทิวทัศน์ธรรมชาติและแม่น้ำเป่ยผานเจียงด้านล่างที่งดงามได้อย่างชัดเจน
สร้างเสร็จในเดือนกันยายน ค.ศ. 2016 และเปิดใช้อย่างเป็นทางการในปลายปีเดียวกัน โดยใช้เวลาก่อสร้างนาน 3 ปี ใช้งบประมาณ 150 ล้านเหรียญสหรัฐ (ประมาณ 5,244 ล้านบาท)
ภาพ Imagine China

(77)