สะพานสวรรค์

สะพานสวรรค์ เทียนเชิงซ่านเฉียว (Tiānshēng Sān Qiáo) หรือ อุทยานแห่งชาติหลุมฟ้า 3 สะพานสวรรค์ ตั้งอยู่ที่เมืองอู่หลง นครฉงชิ่ง ประเทศจีน เกิดจากการยุบตัวของเปลือกโลก ทำให้เกิดเป็นบ่อหลุมขนาดใหญ่ที่ลึกประมาณ 300-500 เมตร และมีบางส่วนเป็นโพรงทะลุเหมือนกับสะพานทอดข้ามระหว่างภูเขา

 

การเดินทางลงไปในหลุมฟ้าแห่งนี้จะต้องเข้าไปลิฟท์แก้วที่มีความสูงกว่า 80 เมตร ทำให้เห็นวิวโดยรอบ ซึ่งมีความสวยงาม จุดที่น่าสนใจคือ โรงเตี๊ยมเก่าแก่ ซึ่งเคยเป็นจุดแวะพักของคนเดินทางในอดีต เนื่องจากหุบเขาแห่งนี้เป็นเส้นทางลัดจากเสฉวนไปยังเหอหนาน ระหว่างทางมีน้ำตกหุบผาสวรรค์ เหล่าน้ำตกสายน้อยใหญ่ต่างไหลลงมาจากรอยแยกหุบเขาตามรอยเลื่อนของเปลือกโลกที่แยกออกจากกันลงมาบรรจบเป็นบึงมรกตดูงดงาม

Tianlong หรือสะพานมังกรสวรรค์ เป็นสะพานที่อยู่ใกล้กับโรงเตี๊ยมโบราณ ลักษณะเป็นโพรงขนาดใหญ่ เมื่อมองทะลุออกไปคล้ายกับสะพานเชื่อมสวรรค์กับโลกมนุษย์ มีความสูงกว่า 235 เมตร ใกล้ผนังถ้ำมีรูปแกะสลักหินเป็นรูปมังกรจีน ถัดไปคือ Qinglong หรือสะพานมังกรเขียว เป็นโพรงยาวมีลักษณะเป็นโพรงหน้าผาคล้ายดาบ มีลำธารเล็กไหลผ่าน ความสูง 281 เมตร และสะพานสุดท้ายคือ Heilong หรือสะพานมังกรดำ อยู่ในส่วนที่แคบที่สุดจึงทำให้มีความมืดทึบอันเป็นที่มาของชื่อ มีความสูงกว่า 223 เมตร

 

(49)