สะพานพระจันทร์เสี้ยว Langkawi Sky Bridge

เกาะลังกาวี ถือได้ว่าเป็นอัญมณีที่ล้ำค่าอีกหนึ่งแห่งของประเทศมาเลเซีย ด้วยสภาพแวดล้อมและธรรมชาติของเกาะแห่งนี้สวยงามจนติด 1 ใน 10 สถานที่ท่องเที่ยวห้ามพลาดของประเทศมาเลเซีย ซึ่งนอกจากลังกาวีจะมีภูเขาสีเขียว หาดทรายขาว น้ำทะเลใส อากาศเย็นสบายและบริสุทธิ์แล้ว ที่นี่ยังเป็นแหล่งที่มีความบันเทิง รวมทั้งกิจกรรมสนุกสนานมากมาย หนึ่งในนั้นก็คือ “สะพานลังกาวีสกาย” (Langkawi Sky Bridge) ซึ่งจะพาคุณล่องลอยอยู่บนอากาศพร้อมกับทัศนียภาพที่สวยงามของเกาะลังกาวีเบื้องล่าง

สะพานพระจันทร์เสี้ยว Langkawi Sky Bridge เป็นสะพานที่ตั้งอยู่บนเกาะลังกาวี รัฐเกดะห์ ประเทศมาเลเซีย เปิดให้บริการในปี 2005 สะพานแห่งนี้สร้างไว้สำหรับนักท่องเที่ยวเดินชมทัศนียภาพโดยรอบของเกาะลังกาวี ตัวสะพานมีความยาว 125 เมตร ลักษณะเป็นโค้งพระจันทร์เสี้ยว ถูกสร้างขึ้นบนภูเขาที่ระดับความสูง 2,000 ฟุต นักท่องเที่ยวสามารถขึ้นไปที่สะพานได้โดยนั่ง cable car เพียง 15 นาที

สะพานแห่งนี้มีทางเดินข้ามเขาที่สูงและยาวที่สุดในโลก ตั้งอยู่บนยอดเขา Machinchang ในเกาะลังกาวี สร้างเสร็จสมบูรณ์ในปี 2004 และมันก็ได้มัดใจนักท่องเที่ยวตั้งแต่เปิดให้บริการครั้งแรกมาจนถึงปัจจุบัน เพราะตัวสะพานนั้นตั้งอยู่บนยอดเขาสูงเหนือพื้นดิน 100 เมตร โดยมีโครงเสาเดี่ยวตรงกลางสะพานสูง 82 เมตร เป็นตัวยึดระหว่างสะพานกับพื้นด้านล่าง และลักษณะของสะพานยังเป็นรูปโค้งคล้ายพระจันทร์ครึ่งเสี้ยว จึงทำให้สามารถมองเห็นบริเวณด้านในของเกาะลังกาวี และทะเลอันดามันกว้างใหญ่เบื้องหน้าในมุมมอง 360 องศา เป็นภาพสุดอลังการที่ทำให้ใครต่อใครหลงรักสะพานแห่งนี้

ในบริเวณใกล้เคียงสะพานแขวนลอยฟ้ายังมีกิจกรรมที่น่าสนใจไม่แพ้กัน นั่นก็คือการนั่งกระเช้าลอยฟ้าขึ้นไปยังจุดชมวิวบนยอดเขาที่สูงเป็นอันดับสองของเขาทั้งหมดบนเกาะลังกาวี ที่ความสูง 709 เมตร และยังเป็นกระเช้าลอยฟ้าที่มีความชันมากแห่งหนึ่งของโลก ด้วยความชันมากถึง 42 องศา ในระยะทางประมาณ 2.2 กิโลเมตร นักท่องเที่ยวจะได้เห็นเกาะลังกาวีและทะเลโดยรอบในอีกมุมมองที่สวยงามแปลกตาไม่แพ้กัน

ภาพ Engin_Akyurt และ Dilly Lama

(290)