สะพานข้ามแม่น้ำแคว เส้นทางรถไฟสายประวัติศาสตร์

สะพานรถไฟข้ามแม่น้ำแคว เป็นสะพานข้ามแม่น้ำแควใหญ่ ตั้งอยู่ที่ตำบลท่ามะขาม อำเภอเมืองกาญจนบุรี จังหวัดกาญจนบุรี ซึ่งสะพานแห่งนี้ถูกสร้างขึ้นในสมัยสงครามโลกครั้งที่ 2 เมื่อกองทัพญี่ปุ่นได้เกณฑ์เชลยศึกฝ่ายสัมพันธมิตร ได้แก่ ทหารอังกฤษ อเมริกัน ออสเตรเลีย ฮอลันดาและนิวซีแลนด์ประมาณ 61,700 คน นอกจากนี้ยังสมทบด้วยกรรมกรชาวจีน ญวน ชวา มลายู ไทย พม่าและอินเดียอีกจำนวนมาก ให้มาก่อสร้างทางรถไฟสายยุทธศาสตร์นี้ขึ้น เพื่อเป็นเส้นทางผ่านไปยังประเทศพม่า เปิดใช้เมื่อวันที่ 25 ธันวาคม พุทธศักราช 2486 โดยในเดือนพฤศจิกายน พุทธศักราช 2487 ได้มีการทิ้งระเบิดหลายครั้ง ทำให้สะพานหักท่อนกลาง

--- ---

รถไฟกำลังเคลื่อนขบวน

ซึ่งภายหลังสงครามสิ้นสุดลง รัฐบาลไทยได้ทำการซ่อมแซมสะพานด้วยเหล็กรูปเหลี่ยม จนสามารถกลับมาใช้งานได้จนถึงปัจจุบัน และได้มีการยกย่องให้สะพานแห่งนี้เป็นสัญลักษณ์แห่งสันติภาพ

(44)