สถานีอวกาศเตรียมปลดระวาง

สถานีอวกาศนานาชาติ

นาซาเตรียมปลดระวางสถานีอวกาศนานาชาติ ISS ในปี 2030 และช่วงต้นปี 2031 สถานีอวกาศจะตกสู่โลกในจุด Point Nemo กลางมหาสมุทรแปซิฟิกตอนใต้ ระหว่างนิวซีแลนด์กับชิลี ห่างจากชายฝั่งเกือบ 2,700 กิโลเมตร

สถานีอวกาศนานาชาติสร้างขึ้นด้วยความร่วมมือขององค์กรอวกาศจาก 5 ประเทศ ได้แก่ NASA (สหรัฐอเมริกา) Roscosmos (รัสเซีย) JAXA (ญี่ปุ่น) ESA (ยุโรป) และ CSA (แคนาดา) โดยขึ้นสู่วงโคจรโลกในระดับต่ำเป็นครั้งแรกเมื่อปี 1998

เดิมสถานีอวกาศได้รับการยืดระยะเวลาทำงานจนถึงปี 2024 ก่อนที่จะถูกยืดระยะเวลาไปจนถึง 2030 โดยในปี 2020 นาซาได้เริ่มส่งไม้ต่อให้กับเอกชน โดยการให้สัมปทาน Axiom Space ในการสร้างโมดูลเชื่อมต่อกับสถานีอวกาศนานาชาติ และมอบทุน 416 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ ให้แก่บริษัท Blue Origin Nanoracks และ Northrop Grumman เพื่อสนับสนุนการคิดค้นพัฒนาสถานีอวกาศแบบใหม่ ซึ่งหากในอนาคตเอกชนเข้ามาบริหารจัดการมากขึ้น จะช่วยให้นาซาประหยัดงบประมาณลงได้ถึง 1,300 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ เลยทีเดียว

(35)