สถานีอวกาศเตรียมปลดระวาง

สถานีอวกาศนานาชาติ

นาซาเตรียมปลดระวางสถานีอวกาศนานาชาติ ISS ในปี 2030 และช่วงต้นปี 2031 สถานีอวกาศจะตกสู่โลกในจุด Point Nemo กลางมหาสมุทรแปซิฟิกตอนใต้ ระหว่างนิวซีแลนด์กับชิลี ห่างจากชายฝั่งเกือบ 2,700 กิโลเมตร

สถานีอวกาศนานาชาติสร้างขึ้นด้วยความร่วมมือขององค์กรอวกาศจาก 5 ประเทศ ได้แก่ NASA (สหรัฐอเมริกา) Roscosmos (รัสเซีย) JAXA (ญี่ปุ่น) ESA (ยุโรป) และ CSA (แคนาดา) โดยขึ้นสู่วงโคจรโลกในระดับต่ำเป็นครั้งแรกเมื่อปี 1998

 

<------------->

<------------->

 

เดิมสถานีอวกาศได้รับการยืดระยะเวลาทำงานจนถึงปี 2024 ก่อนที่จะถูกยืดระยะเวลาไปจนถึง 2030 โดยในปี 2020 นาซาได้เริ่มส่งไม้ต่อให้กับเอกชน โดยการให้สัมปทาน Axiom Space ในการสร้างโมดูลเชื่อมต่อกับสถานีอวกาศนานาชาติ และมอบทุน 416 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ ให้แก่บริษัท Blue Origin Nanoracks และ Northrop Grumman เพื่อสนับสนุนการคิดค้นพัฒนาสถานีอวกาศแบบใหม่ ซึ่งหากในอนาคตเอกชนเข้ามาบริหารจัดการมากขึ้น จะช่วยให้นาซาประหยัดงบประมาณลงได้ถึง 1,300 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ เลยทีเดียว

(15)