ว่ายน้ำกลางฝูงกะพรุน ณ ทะเลสาบแมงกะพรุน

ว่ายน้ำกลางฝูงกะพรุน ทะเลสาบแมงกะพรุน (Jellyfish Lake) บนเกาะ Eil Malk ประเทศปาเลา เป็นส่วนหนึ่งของหมู่เกาะร็อก ซึ่งเป็นกลุ่มเกาะเล็ก ๆ ที่เต็มไปด้วยหิน ส่วนใหญ่ไม่มีคนอาศัยอยู่

ความโดดเด่นของทะเลสาบแห่งนี้ นอกจากจะเป็นทะเลสาบน้ำเค็มโบราณแล้ว มันยังเป็นบ้านของแมงกะพรุนสีทอง (Golden Jellyfish) สายพันธุ์ย่อย Mastigias papua etpisoni หลายล้านตัว ที่อพยพจากทะเลเข้าออกทะเลสาบทุกวัน

จากการสำรวจล่าสุดในเดือนธันวาคม 2018 พบว่าพวกมันมีถึง 630,000 ตัว และมนุษย์สามารถลงไปว่ายน้ำกับแมงกะพรุนเหล่านั้นได้ เพราะพิษมันอ่อนมากจนเราแทบจะไม่รู้สึก แต่การว่ายน้ำที่นี่ จะได้รับอนุญาตให้ว่ายได้แค่บริเวณผิวน้ำเท่านั้น แต่ไม่สามารถดำน้ำสกูบาได้ เพราะข้างใต้จะมีชั้นไฮโดรเจนซัลไฟด์ซึ่งเป็นพิษอยู่ ที่แม้แต่แมงกะพรุนก็ไม่ว่ายเข้าไปใกล้

ในอดีตทะเลสาบน้ำเค็มแห่งนี้เคยมีแมงกะพรุนถึง 10-20 ล้านตัว และมากสุดถึง 30 ล้านตัวในปี 2005 แต่ในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมา จำนวนแมงกะพรุนกลับลดลงอย่างมากจนแทบไม่เหลือให้เห็นเลยในปี 2016 โดยสาเหตุคาดกันว่ามาจากสภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลง ความแห้งแล้ง และสายพันธุ์ต่างถิ่นที่หลุดรอดเข้ามา

ภาพ Nadia Aly

(36)