วัวทะเลแคริบเบียน แมนนาที

วัวทะเลแคริบเบียน แมนนาที พะยูนหางกลม หรือวัวทะเล คือสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมในวงศ์ Trichechidae พวกมันแตกต่างจากพะยูนในทะเลเขตอบอุ่น โดยหางของแมนนาทีจะมีลักษณะแบนกลมคล้ายกับใบพาย ส่วนพะยูนปลายหางจะแยกออกคล้ายหางของโลมา

แมนนาทีเป็นสัตว์กินพืช พวกมันจะใช้เวลาส่วนใหญ่หาอาหารกินในเขตน้ำตื้น บางครั้งพวกมันก็ว่ายเข้ามาในเขตน้ำจืดไกลจากทะเลถึง 300 กิโลเมตร โดยมีการกระจายพันธุ์อยู่ในแถบชายฝั่งทวีปอเมริกาและทะเลแคริบเบียน

พะยูนแมนนาทีอินเดียตะวันตกเป็นหนึ่งในกลุ่มสัตว์ชนิดที่เสี่ยงต่อการสูญพันธุ์ แม้มันจะไม่มีผู้ล่าตามธรรมชาติ แต่การขยายดินแดนของมนุษย์ทำให้ที่อยู่อาศัยตามธรรมชาติแถบบึงน้ำตื้นชายฝั่งของมันลดลง พะยูนแมนนาทีจำนวนมากยังได้รับบาดเจ็บจากการถูกใบพัดเรือบาด อีกทั้งพะยูนแมนนาทียังมักกินอุปกรณ์ตกปลาที่มนุษย์ทิ้งไว้ เช่น เบ็ดหรือตุ้มถ่วงเข้าไปบ่อย ๆ วัตถุแปลกปลอมเหล่านี้โดยมากจะไม่ทำอันตรายแก่พะยูนแมนนาที ยกเว้นแต่สายเบ็ดหรือเอ็นตกปลา ซึ่งจะเข้าไปอุดตันระบบย่อยอาหารของพะยูนแมนนาที และทำให้มันค่อย ๆ ตายอย่างช้า ๆ

พะยูนแมนนาทีมักมารวมกันอยู่ใกล้โรงไฟฟ้าซึ่งน้ำในแถบนั้นจะมีอุณหภูมิสูงกว่าที่อื่น จนกระทั่งกลายเป็นการพึงพิงแหล่งน้ำอุ่นที่มนุษย์สร้างขึ้นนี้ไปในที่สุด โดยไม่ยอมอพยพไปยังแหล่งที่น้ำอุ่นกว่าเนื่องจากเครื่องกำเนิดไฟฟ้าจะให้ความร้อนตลอดทั้งปี ไม่นานมานี้ โรงไฟฟ้าหลายแห่งได้ปิดตัวลง กรมคุ้มครองสัตว์น้ำและสัตว์ป่าของสหรัฐอเมริกาซึ่งทราบถึงการพึ่งพิงแหล่งน้ำอุ่นของพะยูนแมนนาที จึงได้พยายามหาหนทางที่จะเพิ่มอุณหภูมิของน้ำเพื่อช่วยพะยูนแมนนาที

แมนนาทีนั้นไม่มีผู้ล่าตามธรรมชาติ แต่การขยายดินแดนของมนุษย์ทำให้แหล่งที่อยู่อาศัยตามธรรมชาติลดลง อีกทั้งในอดีตพวกมันได้ถูกล่าเพื่อเอาน้ำมันและหนังมาใช้ แต่ปัจจุบันพวกมันได้รับการคุ้มครองแล้ว จึงทำให้มีประชากรเพิ่มมากขึ้น แต่ก็ยังไม่มากพอให้วางใจได้

ภาพ Jason Gulley

(492)