ภูเขาแพ็กดู จิตวิญญาณแห่งเกาหลี

จิตวิญญาณแห่งเกาหลี ภูเขาแพ็กดู (백두산) หรือ ภูเขาฉางไป๋ (长白山) เป็นภูเขาไฟมีพลังชนิดกรวยภูเขาไฟสลับชั้น ตั้งอยู่บนชายแดนระหว่างจีนกับเกาหลีเหนือ และถือเป็นภูเขาที่สูงที่สุดในคาบสมุทรเกาหลีและภาคตะวันออกเฉียงเหนือของจีน

ภูเขาแห่งนี้มีความสูงกว่าระดับน้ำทะเลถึง 2,691 เมตร และเป็นภูเขาไฟที่หลับใหลอยู่ มีการบันทึกว่าเกิดระเบิดมาแล้วหลายครั้ง โดยการระเบิดครั้งที่ 4 เมื่อประมาณ 80,000 ปีก่อน ทำให้เกิดเป็นเขาฉางไป๋และทะเลสาบเทียนฉือบนยอดเขา และครั้งล่าสุดคือเมื่อปี ค.ศ.1702

เหตุการณ์ครั้งนั้นได้นำเถ้าภูเขาไฟปกคลุมพื้นที่กว่า 161 กิโลเมตร ซึ่งทำให้ดินมีแร่ธาตุต่างๆ เหมาะสมต่อการเติบโตของพืช รวมถึงการมีอากาศบริสุทธิ์ ทำให้พืชได้ซึมซับธาตุที่ดีต่อร่างกายมนุษย์ พื้นที่แห่งนี้จึงกลายเป็นแหล่งสมุนไพรที่มีชื่อเสียง

ด้านบนของภูเขาเป็นที่ตั้งของทะเลสาบเทียนฉือ หรือทะเลสาบสวรรค์ ลึกกว่า 373 เมตร กว้างกว่า 9.82 ตารางกิโลเมตร เป็นเส้นแบ่งเขตแดนระหว่างจีนและเกาหลีเหนือโดยพื้นที่ 1 ใน 3 ของภูเขา อยู่ทางฝั่งจีน มีเส้นทางน้ำไหลไปตามหุบเขาจนเกิดเป็นน้ำตกฉางไป๋ ด้วยความอุดมสมบูรณ์นี้จึงส่งผลให้มีพืชพันธุ์กว่า 2,540 ชนิดและสัตว์ป่าอาศัยอยู่อีกกว่า 1,500 ชนิดเลยทีเดียว

ภาพ China Daily

(236)