ปรากฏการณ์ดอกไม้น้ำแข็ง

ดอกไม้น้ำแข็ง หรือ Frost flowers คือปรากฏการณ์ที่มักจะเกิดขึ้นบริเวณผิวของแหล่งน้ำในฤดูหนาว ก่อตัวขึ้นเมื่ออากาศด้านบนมีความเย็นมากกว่าด้านใต้ผิวน้ำ เมื่อน้ำที่แทรกขึ้นมาตามรอยแตกของน้ำแข็งกระทบกับอากาศเย็นจัด เกลือที่อยู่ในน้ำจะก่อตัวเป็นผลึก และทำให้น้ำที่ขึ้นมาทีหลังก่อตัวเป็นน้ำแข็งตามแกนจากผลึกเกลือ เกิดเป็นพุ่มน้ำแข็งที่มีรูปทรงคล้ายกับดอกไม้ เส้นผ่านศูนย์กลางประมาณ 3-4 เซนติเมตร โดยปรากฏการณ์นี้จะมีให้เห็นแค่ช่วงระยะเวลาสั้นๆ เท่านั้น

ปรากฏการณ์ดอกไม้น้ำแข็ง เป็นปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นเพียงช่วงเวลาสั้น ๆ โดยเป็นปรากฏการณ์ที่เราจะได้เห็นน้ำแข็งลักษณะคล้ายเข็มหรือน้ำแข็งแผ่นบาง ๆ ซ้อนกันเป็นชั้น เกาะอยู่บริเวณกิ่งไม้บนพื้นดิน หรือเห็นน้ำแข็งที่มีลักษณะคล้ายกับช่อดอกไม้สีขาวกระจายตัวอยู่ทั่วบริเวณผิวทะเลสาบน้ำแข็ง ซึ่งเป็นความงามที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติ

สำหรับปรากฏการณ์ดอกไม้น้ำแข็งที่เกิดขึ้นบริเวณพื้นดิน จะเกิดขึ้นก็ต่อเมื่ออุณหภูมิในบรรยากาศต่ำจนถึงจุดเยือกแข็ง ขณะที่ในดินยังคงมีความชื้น แต่อุณหภูมิไม่ถึงจุดเยือกแข็ง และลำต้นของพืชก็ยังไม่ถูกความเย็นแช่แข็งเช่นกัน โดยน้ำในดินจะถูกดูดขึ้นมายังลำต้น เมื่อสัมผัสกับอากาศที่ถึงจุดเยือกแข็ง น้ำจะกลายเป็นน้ำแข็งและขยายตัวแทรกตามรอยแยกของลำต้นออกมา กลายเป็นชั้นน้้ำแข็งที่สวยงามให้เห็น ซึ่งหากน้ำจากพื้นดินมีปริมาณมาก มันก็จะกลายเป็นแผ่นบาง ๆ ที่ซ้อนกันเป็นชั้นจากลำต้นของพืช

ส่วนปรากฏการณ์ดอกไม้น้ำแข็งที่เกิดขึ้นบริเวณผิวทะเลสาบที่เป็นน้ำแข็งนั้น เกิดจากการที่อุณหภูมิในบรรยากาศต่ำกว่าอุณหภูมิใต้ผืนน้ำ เมื่อมีไอน้ำอิ่มตัวแทรกขึ้นมาตามแผ่นน้ำแข็ง กระทบกับความเย็นจัดของบรรยากาศ จึงเกิดเป็นเกล็ดน้ำแข็งลักษณะต่าง ๆ ขึ้นกับอุณหภูมิของบรรยากาศบริเวณนั้น ๆ ดอกไม้น้ำแข็งมีความบอบบางอย่างมาก ดอกไม้น้ำแข็งจะละลายและระเหิดเมื่อเจอกับแสงอาทิตย์ ดังนั้น ปรากฏการณ์ดังกล่าวจึงเกิดขึ้นเพียงระยะเวลาสั้น ๆ และมักเกิดในเวลาเช้าหรือในที่ไม่มีแสงอาทิตย์ส่องถึง

(208)