บนวงโคจรโลกมีดาวเทียมอยู่เท่าไหร่

บนวงโคจรโลกมีดาวเทียมอยู่เท่าไหร่ ดาวเทียมคือ สิ่งประดิษฐ์ที่มนุษย์คิดค้นขึ้นเป็นสิ่งที่สามารถโคจรรอบโลก โดยอาศัยแรงดึงดูดของโลก ส่งผลให้สามารถโคจรรอบโลกได้ในลักษณะเดียวกันกับที่ดวงจันทร์โคจรรอบโลก และโลกโคจรรอบดวงอาทิตย์ วัตถุประสงค์ของสิ่งประดิษฐ์นี้เพื่อใช้ ทางการทหาร การสื่อสาร การรายงานสภาพอากาศ การวิจัยทางวิทยาศาสตร์เช่นการสำรวจทางธรณีวิทยาสังเกตการณ์สภาพของอวกาศ โลก ดวงอาทิตย์ ดวงจันทร์ และดาวอื่น ๆ รวมถึงการสังเกตวัตถุ และดวงดาว ดาราจักรต่างๆ

หลังจากที่โซเวียตปล่อย Sputnik ดาวเทียมดวงแรกขึ้นสู่ชั้นบรรยากาศในปี 1957 ดาวเทียมอีกมากมายก็ถูกปล่อยขึ้นไปยังวงโคจรระดับต่ำ หรือ Low Earth Orbit (LEO)
ตั้งแต่นั้นจนกระทั่งช่วงปี 2010 มีการประกาศปล่อยดาวเทียม 10-60 ครั้ง ในปี 2020 ดาวเทียมกว่า 1,300 ดวงถูกส่งขึ้นไปโคจรรอบโลก

และดาวเทียมอีกกว่า 1,400 ดวงถูกส่งขึ้นไปในปี 2021
ปัจจุบันจึงมีดาวเทียมที่ถูกส่งขึ้นไปและใช้งานอยู่จนถึงตอนนี้มากถึง 7,500 ดวง ตามสถิติที่บันทึกไว้ใน United Nations’ Outer Space Objects Index

(78)