ตึกต้นไม้แห่งแรกของโลก

ตึกต้นไม้ Bosco Verticale เป็นตึกคู่ที่ออกแบบโดย Stefano Boeri มีความสูง 111 และ 76 เมตร ในเมืองมิลาน ประเทศอิตาลี ถือเป็นป่าแนวตั้งแห่งแรกในโลก เสร็จสมบูรณ์เมื่อปี 2014

ตึกนี้ออกแบบจากแนวคิด Go Green Concept ตัวอาคารจะปกคลุมไปด้วยต้นไม้ใหญ่เล็ก ต้นไม้เหล่านี้จะปกป้องอาคารจากมลภาวะต่าง ๆ ของเมือง ตลอดจนช่วยกรองคาร์บอนไดออกไซด์ และเพิ่มปริมาณอ็อกซิเจนให้กับเมือง

ในช่วงหน้าร้อน ต้นไม้ยังช่วยลดความร้อน และลดการใช้พลังงานภายในตัวอาคาร ขณะที่ในช่วงหน้าหนาวต้นไม้ที่ผลัดใบก็จะให้แสงแดดส่องเข้ามาในอาคารให้ความอบอุ่น ช่วยประหยัดพลังงานได้อีก ส่วนน้ำที่ใช้ในการดูแลต้นไม้ เป็นน้ำที่ได้จากน้ำที่ใช้แล้วในอาคาร

ภาพ instagram.com/sebastien.nagy

(146)