ดาวเทียมช่วยช้างป่าได้อย่างไร

ดาวเทียมช่วยช้างป่าได้อย่างไร นักวิจัยมีวิธีการใหม่ในการนับจำนวนช้างป่าแอฟริกาโดยใช้ดาวเทียมและปัญญาประดิษฐ์เป็นครั้งแรก

การศึกษานี้ได้รับการตีพิมพ์ออนไลน์ในวารสาร Remote Sensing in Ecology and Conservation เดือนธันวาคม 2020 ทีมวิจัยได้รวมภาพความละเอียดสูงภายในอุทยานแห่งชาติแอดโด้ของแอฟริกาใต้ เพื่อนับจำนวนประชากรช้าง โดยใช้ภาพถ่ายจากดาวเทียมที่โคจรรอบพื้นผิวโลก บนความสูง 600 กิโลเมตร

เดิมนักอนุรักษ์จะนับช้างโดยใช้วิธีขึ้นเครื่องบินในระดับต่ำ ซึ่งเป็นกระบวนการที่อาจใช้เวลาหลายชั่วโมง แต่เทคนิคใหม่นี้สามารถสำรวจพื้นที่ระยะทางหลายพันไมล์ได้ในไม่กี่นาทีเท่านั้น วิธีการนี้จะมีความสำคัญต่อการอยู่รอดของช้างแอฟริกา (Loxodonta africana) ซึ่งเป็นสายพันธุ์ที่สหภาพนานาชาติเพื่อการอนุรักษ์ธรรมชาติ หรือ IUCN จัดว่าเป็นหนึ่งในสัตว์ที่ใกล้สูญพันธุ์

ดาวเทียม คือ สิ่งประดิษฐ์ที่มนุษย์คิดค้นขึ้นเป็นสิ่ง ที่สามารถโคจรรอบโลก โดยอาศัยแรงดึงดูดของโลก ส่งผลให้สามารถโคจรรอบโลกได้ในลักษณะเดียวกันกับที่ดวงจันทร์โคจรรอบโลก และโลกโคจรรอบดวงอาทิตย์ วัตถุประสงค์ของสิ่งประดิษฐ์นี้เพื่อใช้ ทางการทหาร การสื่อสาร การรายงานสภาพอากาศ การวิจัยทางวิทยาศาสตร์เช่นการสำรวจทางธรณีวิทยาสังเกตการณ์สภาพของอวกาศ โลก ดวงอาทิตย์ ดวงจันทร์ และดาวอื่นๆ รวมถึงการสังเกตวัตถุ และดวงดาว ดาราจักร ต่างๆ

(36)