ดวงตาบ่งบอกโรคหัวใจได้

ทีมศาสตราจารย์ด้านเวชศาสตร์โรคหัวใจและหลอดเลือดที่มหาวิทยาลัยลีดส์ในสหราชอาณาจักร พบว่าการสแกนม่านตาสามารถคาดการณ์ความเสี่ยงของการเกิดโรคหัวใจในอนาคตได้แม่นยำถึง 70%

พวกเขาได้ทำการทดสอบกับข้อมูลการสแกนม่านตาร่วมกับการสแกนหัวใจจาก 5,663 คนในฐานข้อมูล UK Biobank โดยใช้ซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์ศึกษารูปแบบที่ซับซ้อนของการเปลี่ยนแปลงในเรตินาที่เชื่อมโยงกับการเปลี่ยนแปลงหลิดเลือดของหัวใจ

หลังจากผ่านขั้นตอนการเรียนรู้รูปแบบที่เชื่อมโยงกันแล้ว โปรแกรมก็จะสามารถคาดการณ์ความเสี่ยงของการเกิดโรคหัวใจได้ โดยการสังเกตหลอดเลือดในเรตินาเพื่อวิเคราะห์ขนาดและประสิทธิภาพในการสูบฉีดของหัวใจห้องล่างซ้าย ซึ่งเชื่อมโยงกับโอกาสในการเป็นโรคหัวใจ

ปัจจุบันการทดสอบการทำงานของหัวใจห้องล่างซ้ายทำได้เฉพาะในโรงพยาบาลและมีราคาสูง ซึ่งเป็นปัญหาในการเข้าถึงการตรวจคัดกรองโรคหัวใจ หากสามารถเสริมระบบสแกนโรคเข้าไปในเครื่องสแกนม่านตาที่มีทั่วไปในคลินิกวัดสายตาประกอบแว่น ก็จะช่วยให้ประชาชนสามารถเข้าถึงการตรวจได้ง่ายกว่า และช่วยให้สามารถรักษาหรือป้องกันความเสี่ยงต่อการเกิดโรคหัวใจได้เร็วขึ้น

โรคหัวใจและหลอดเลือด รวมถึงอาการหัวใจวาย เป็นสาเหตุสำคัญของการเสียชีวิตก่อนวัยอันควรทั่วโลก โดยในแต่ละปีมีผู้เสียชีวิตจากโรคหัวใจและหลอดเลือดนับล้าน และถือเป็นโรคอันดับสองที่คร่าชีวิตผู้คนในสหราชอาณาจักร

UK Biobank

(24)