ยานสำรวจจีน “ฉางเอ๋อ-4” ลงจอดดวงจันทร์ฝั่งไม่มีใครเคยเยือน

นับว่าเป็นอีกหนึ่งเหตุการณ์สำคัญสะเทือนแวดวงดาราศาสตร์ เพราะเมื่อวันที่ 3 มกราคม 2562 ที่ผ่านมา ยานสำรวจสัญชาติจีน “ฉางเอ๋อ-4” ได้ลงจอดดวงจันทร์ฝั่งด้านไกล (Far side of the Moon) ได้สำเร็จเป็นลำแรก ซึ่งในประวัติศาสตร์ที่ผ่านมา ฝั่งที่ยานสำรวจลงจอดได้สำเร็จมีเพียงฝั่งด้านใกล้ (Near Side of the Moon) เท่านั้น

วันที่ 7 ธันวาคม 2561 ศูนย์ส่งดาวเทียมซีชาง (Xichang Satellite Launch Center) ในประเทศจีน ได้ปล่อยยานสำรวจไร้คนขับ “ฉางเอ๋อ-4” ออกนอกชั้นบรรยากาศ โดยมีเป้าหมายคือ การสำรวจแอ่ง Von Kármán โดยส่วนใหญ่ถูกพบอยู่ที่บริเวณที่ราบขั้วใต้ Aitken (South Pole-Aitken Basin) โดยคาดว่าน่าจะมีสาเหตุเกิดจากการพุ่งชนขนาดใหญ่ในช่วงยุคแรกของการกำเนิดดวงจันทร์ และในวันที่ 12 ธันวาคม 2561 ยานสำรวจลำนี้ก็เข้าสู่วงโคจรของดวงจันทร์ได้สำเร็จ ก่อนจะลงจอดและส่งภาพถ่ายพื้นผิวดวงจันทร์มายังโลกในวันที่ 3 มกราคม 2562

ดวงจันทร์ฝั่งด้านไกล หรืออีกชื่อเรียกว่า Dark Side of the Moon คือด้านของดวงจันทร์ที่หันออกจากโลก เนื่องจากดวงจันทร์หมุนรอบโลกแบบประสานเวลา ทำให้หันด้านเดียวเข้าสู่โลก ด้านที่เราเห็นเมื่อมองมาจากโลกจึงเรียกว่า ดวงจันทร์ฝั่งด้านใกล้

(746)