นวัตกรรมการก่อสร้างด้วยเครื่อง 3D Printed

เมืองไอนด์โฮเวน ในประเทศเนเธอร์แลนด์ จะเป็นเขตแรกของโลกที่มีที่อยู่อาศัยทำด้วยเครื่องพิมพ์ 3D ชื่อโครงการ Milestone โดยจะมีการสร้างบ้านจำนวน 5 หลัง เป็นบ้านแบบ 2 ห้องนอน และนี่ไม่ใช่ครั้งแรกในการใช้เครื่องพิมพ์ 3 มิติสร้างที่อยู่อาศัย

ในอดีตก็เคยมีการใช้เครื่องพิมพ์นี้สร้างบ้านมาก่อนแต่มันไม่ได้ใหญ่พอที่จะให้ผู้คนเข้าไปอยู่อาศัยได้ ทีมงานที่อยู่เบื้องหลังโครงการนี้กล่าวว่าการพิมพ์แบบ 3 มิตินั้นมีความแม่นยำสูงจึงทำให้มีวัสดุก่อสร้างเพียงเล็กน้อยที่เสียไปในระหว่างขั้นตอนการก่อสร้าง ช่วยลดต้นทุนในการก่อสร้างได้เป็นจำนวนมากและยังง่ายต่อการปรับแต่งรูปแบบของบ้านเพื่อตอบสนองความต้องการของแต่ละบุคคล และพวกเขาหวังอีกว่าระบบนี้จะสามารถปฏิวัติอุตสาหกรรมการก่อสร้างได้ในอนาคต

 

<------------->

 

ดูสารคดีสำรวจโลก

 

<------------->

 

เครื่องพิมพ์ 3D คือเครื่องจักรที่ใช้กระบวนการเติมเนื้อวัสดุ เพื่อทำให้เกิดเป็นรูปร่างที่สามารถจับต้องได้ตามที่ต้องการ โดยอาศัยข้อมูลในรูปแบบดิจิตอล ซึ่งการเติมเนื้อหรือพิมพ์วัสดุลงไปนั้นเรียกว่า Additive Process ซึ่งการพิมพ์นั้นจะค่อยเป็นไปทีละ Layer หรือทีละชั้น ยกตัวอย่าง ถ้าเราต้องการสร้างตึกที่มีจำนวน 25 ชั้น เราก็ต้องเริ่่มสร้างจากฐานรากก่อน แล้วค่อยๆ ต่อเสาขึ้นไปทีละชั้น ซึ่งก็เป็นหลักการเดียวกับการพิมพ์งานของ เครื่องปริ้น 3 มิติ

ในปัจจุบันมีการใช้เครื่องพิมพ์ 3มิติ สร้างสรรค์สิ่งของมากมายและมีหลายประเภททั้งในด้านการแพทย์ที่มีเครื่อง Bio-Printing คือการพิมพ์อวัยวะจากเครื่อง 3D Printer โดยจะพิมพ์ด้วยเซลล์ของผู้ป่วยเอง หรือเครื่องพิมพ์ 3 มิติชนิดโลหะ ที่ใช้พิมพ์สิ่งของหรืออุปกรณ์ต่างๆที่เป็นโลหะ เป็นต้น

(843)