ความแตกต่างระหว่างแมวน้ำแต่ละประเภท

เรารู้กันอยู่แล้วว่าแมวน้ำ หรือเจ้าอุ๋งของเรานั้น มีรูปร่างหน้าตาน่ารักขนาดไหน แต่เคยสงสัยหรือไม่ว่าแมวน้ำมันมีกี่ประเภท และมีความแตกต่างกันอย่างไร ทำไมถึงเรียกไม่เหมือนกัน หรือจริงๆ แล้วพวกมันคือตัวเดียวกันแต่แค่เรียกได้หลายชื่อกันนะ วันนี้เรามีคำตอบ

 

อันที่จริงแล้ว แมวน้ำ (Pinnipeds) เป็นสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมทางทะเลที่มีเท้าครีบ สามารถแบ่งออกได้เป็น 3 ตระกูลใหญ่ๆ ได้แก่ แมวน้ำแท้ แมวน้ำมีหู และวอลรัส แล้วพวกมันมีจุดสังเกตอย่างไร?

แมวน้ำแท้ (Phocidae) ลักษณะเด่นของพวกมัน แน่นอนว่าต้องไม่มีใบหู แต่จะมีรูเล็กๆ สำหรับรับรู้เสียง มักมีถิ่นอาศัยอยู่ในเขตขั้วโลกที่มีอากาศหนาวเย็น และมหาสมุทรแอตแลนติกเหนือ โดยแมวน้ำขนาดใหญ่ที่สุดคือแมวน้ำช้าง ที่มาจากลักษณะจมูกที่คล้ายกับงวงช้าง มีน้ำหนักได้มากถึง 3 ตันเลยทีเดียว

แมวน้ำมีหู หรือ สิงโตทะเล และแมวน้ำขน (Otariidae) สิงโตทะเล จะมีลักษณะแตกต่างจากแมวน้ำ คือ มีใบหูขนาดเล็กที่ข้างหัวทั้งสองข้าง และสามารถใช้ครีบทั้งสี่คืบคลานไปมาบนบกได้อย่างคล่องแคล่วเหมือนการใช้ขาเดิน ต่างจากแมวน้ำแท้ที่ใช้ครีบในการคืบคลานบนบกได้อย่างเชื่องช้า มักอาศัยอยู่ตามมหาสมุทรแปซิฟิก มหาสมุทรอินเดียตอนใต้ และมหาสมุทรแอตแลนติกตอนใต้

ประเภทสุดท้ายคือ วอลรัส (Odobenidae) เป็นสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมที่อาศัยอยู่แถบขั้วโลกเหนือ รูปร่างคล้ายสิงโตทะเล แต่ตัวใหญ่กว่ามาก มีขนน้อยและมีเขี้ยวยาว วอลรัสเพศผู้โตเต็มวัยอาจมีน้ำหนักได้มากกว่า 2 ตัน ซึ่งถือว่าใกล้เคียงกับแมวน้ำช้างเลยล่ะ

(16015)