การเพาะปลูกแบบหกเหลี่ยมสุดยอดงานออกแบบเพื่อเพิ่มคุณภาพชีวิต

การเพาะปลูกพืชของ Hexagro เป็นการทำสวนในที่ร่มที่แหวกแนวและมีประโยชน์ในชีวิตแบบสุด ๆ โดยเทคโนโลยีนี้ทำให้ผลผลิตโตเร็วขึ้นในขณะที่ใช้พื้นที่ในการเพาะปลูกน้อยลงและที่สำคัญใช้น้ำในการเพาะปลูกน้อยลงถึง 90% รูปแบบของนวัตกรรมนี้เกิดจากการใช้เทคนิคการปลูกพืชแบบ Aeroponics ผสมกับการใช้ไฟที่มีประสิทธิ์ที่มีการทำงานแบบอัตโนมัติเต็มรูปแบบและที่สำคัญคือมีการจัดวางโคตรสร้างแบบเป็นชั้น เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พื้นที่,ผลผลิตและการใช้น้ำให้เกิดประโยชน์สูงสุด ทำให้ทุกคนสามารถปลูกพืชได้ในทุกห้องที่มีที่ว่างเหลือแม้เพียงน้อยนิดก็ตาม

แอโรโพนิค (Aeroponics) หมายถึงการปลูกพืชโดยไม่ใช้ดินในลักษณะรากพืชไม่ได้แช่อยู่ในน้ำ หรืออยู่ในวัสดุปลูกใดๆ แต่ปล่อยให้รากเปลือยอยู่ในอากาศ ไม่สัมผัสกับสิ่งใดเลย ดังนั้นจึงต้องมีการจับยึดส่วนโคนของลำต้นพืชให้ตั้งตรงและรากลอยอยู่ในอากาศได้ จากนั้นจะมีการฉีดพ่นสารละลายธาตุอาหารในรูปของละอองน้ำไปที่รากพืชโดยตรงเป็นระยะๆ และต้องมีการกำบังรากไม่ให้ได้รับแสง จึงมักสร้างเป็นภาชนะรูปทรงต่างๆภายในกลวงให้เป็นที่อยู่ของรากและระบบพ่นละองน้ำสารละลาย ส่วนต้นพืชจะเจริญเติบทรงต้นอยู่ด้านบนกล่อง
ข้อดีของระบบนี้คือสามารถประหยัดสารละลายธาตุอาหารได้เป็นอย่างดี เหมาะสำหรับการปลูกพืชใน ที่ที่มีพื้นที่จำกัด และมีน้ำน้อย เช่น ชายคาบ้าน หรือยอดอาคารตึก แต่มีข้อเสียคือค่อนข้างยุ่งยากใน

การเพาะปลูกแบบหกเหลี่ยมสุดยอดงานออกแบบเพื่อเพิ่มคุณภาพชีวิต

#1

#2

#3

#4

Story By courtesy of Hexagro Urban Farming,inHabitat,hyodroponicchk.

(1372)