น้ำตกไนแอการา น้ำตกสองดินแดน

Niagara Falls

น้ำตกไนแอการา (Niagara Falls) เป็นน้ำตกขนาดใหญ่หลายแห่งประกอบกันตั้งอยู่บนแม่น้ำที่ไหลมาจากทะเลสาบอีรีไหลผ่านน้ำตกไนแอการาลงสู่ทะเลสาบออนแทริโอ ทางตะวันออกของทวีปอเมริกาเหนือ บนพรมแดนระหว่างประเทศแคนาดากับสหรัฐอเมริกา

ประกอบด้วยน้ำตกสามแห่งที่แยกออกจากกัน คือ น้ำตกเกือกม้า (Horseshoe Falls) ความสูง 57 เมตร น้ำตกอเมริกา (American Falls) ความสูง 21–34 เมตร และน้ำตกขนาดเล็กกว่าที่อยู่ติดกันคือน้ำตก Bridal Veil

 

<------------->

<------------->

 

Niagara Falls

เมืองสองฝั่งของน้ำตกในสองประเทศนั้นถือเป็นเมืองแฝด โดยในฝั่งแคนาดาจะเรียกว่า ไนแอการาฟอลส์ ออนแทริโอ ส่วนทางฝั่งสหรัฐอเมริกาคือ ไนแอการาฟอลส์ รัฐนิวยอร์ก แม้น้ำตกไนแอกราจะไม่สูงแต่ก็กว้างมาก และยังมีจุดชมวิวที่สวยงามและเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญของทั้ง 2 ประเทศมานานกว่าศตวรรษ

(76)