น้ำตกไนแอการา น้ำตกสองดินแดน

Niagara Falls

น้ำตกไนแอการา (Niagara Falls) เป็นน้ำตกขนาดใหญ่หลายแห่งประกอบกันตั้งอยู่บนแม่น้ำที่ไหลมาจากทะเลสาบอีรีไหลผ่านน้ำตกไนแอการาลงสู่ทะเลสาบออนแทริโอ ทางตะวันออกของทวีปอเมริกาเหนือ บนพรมแดนระหว่างประเทศแคนาดากับสหรัฐอเมริกา

ประกอบด้วยน้ำตกสามแห่งที่แยกออกจากกัน คือ น้ำตกเกือกม้า (Horseshoe Falls) ความสูง 57 เมตร น้ำตกอเมริกา (American Falls) ความสูง 21–34 เมตร และน้ำตกขนาดเล็กกว่าที่อยู่ติดกันคือน้ำตก Bridal Veil

Niagara Falls

เมืองสองฝั่งของน้ำตกในสองประเทศนั้นถือเป็นเมืองแฝด โดยในฝั่งแคนาดาจะเรียกว่า ไนแอการาฟอลส์ ออนแทริโอ ส่วนทางฝั่งสหรัฐอเมริกาคือ ไนแอการาฟอลส์ รัฐนิวยอร์ก แม้น้ำตกไนแอกราจะไม่สูงแต่ก็กว้างมาก และยังมีจุดชมวิวที่สวยงามและเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญของทั้ง 2 ประเทศมานานกว่าศตวรรษ

(115)