แก๊สหัวเราะจากมูลนกเพนกวิน

ทีมนักวิทยาศาสตร์นานาชาติประจำศูนย์ศึกษาชั้นดินเยือกแข็งคงตัว (CENPERM) แห่งมหาวิทยาลัยโคเปนเฮเกนของเดนมาร์ก ที่ออกสำรวจประชากรเพนกวินจักรพรรดิบนเกาะเซาท์จอร์เจีย (South Georgia) ใกล้ทวีปแอนตาร์กติกา เกิดอาการหัวเราะไม่หยุดเนื่องจากสูดดมแก๊สหัวเราะจากมูลนกเพนกวินมากเกินไป

เมื่อเพนกวินขับถ่ายอุจจาระที่มีไนโตรเจนสูงออกมาในปริมาณมาก จะทำให้มีก๊าซหัวเราะ หรือก๊าซไนตรัสออกไซด์ในปริมาณค่อนข้างสูง โดยเฉพาะอย่างยิ่งในบริเวณรอบถิ่นที่อยู่ของฝูงเพนกวินขนาดใหญ่ เนื่องจากพวกมันกินปลาและตัวเคยที่มีไนโตรเจนอยู่มากเป็นอาหาร หลังจากนั้นมูลของมันก็ถูกแบคทีเรียในดินเปลี่ยนให้เป็นก๊าซไนตรัสออกไซด์ ซึ่งเป็นก๊าซเรือนกระจกที่มีความเป็นพิษและทำลายสิ่งแวดล้อมสูงกว่าคาร์บอนไดออกไซด์ถึง 300 เท่า

penguin

แม้ว่าก๊าซหัวเราะจากฝูงเพนกวินจะยังไม่มากพอจะส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมระดับโลก แต่ก็ทำให้ได้ความรู้เกี่ยวกับผลกระทบระหว่างเพนกวินฝูงใหญ่ที่ส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพแวดล้อมรอบตัวพวกมัน

(110)