Falkirk Wheel ลิฟต์ขนส่งเรือระหว่างแหล่งน้ำสองแหล่งในระดับความสูงต่างกัน

คลองบางแห่งตั้งอยู่เหนือถนน จนจำเป็นต้องมีสะพานสำหรับเรือ ตัวอย่างเช่น สะพานน้ำ Magdeburg ที่ตั้งอยู่ในประเทศเยอรมนี มีความยาวกว่า 918 เมตร ถือเป็นสะพานสำหรับเรือที่ยาวที่สุดในโลก แต่วันนี้เราจะพาทุกท่านไปรู้จักกับอีกหนึ่งสิ่งก่อสร้างสำหรับการเดินทางที่สะดวกสะบายของเรือ

Falkirk Wheel  เป็นลิฟต์เรือ ที่ตั้งชื่อตามเมือง Falkirk ในสกอตแลนด์ ซึ่งเป็นเมืองที่ตั้งอยู่ใกล้กับลิฟต์เรือนี้ Falkirk Wheel เชื่อมต่อระหว่างคลอง Forth and Clyde และคลองยูเนียน มีความสูง 24 เมตร

Falkirk Wheel  เปิดใช้ครั้งแรกเมื่อวันที่ 24 พฤษภาคม พ.ศ. 2545 โดยมีสมเด็จพระราชินีนาถเอลิซาเบธที่ 2 แห่งสหราชอาณาจักร เสด็จมาเป็นประธานในงานเปิด ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งในงานฉลองครองราชย์ครบ 50 ปีของพระองค์ด้วย

 

(2891)