เท้าดอกบัวในหญิงชราชาวจีน เครื่องหมายแห่งความงามในวัฒนธรรมจีนโบราณ

ภาพเท้าของคุณยายที่อาศัยอยู่ในประเทศจีนเหล่านี้ได้รับการบันทึกโดย Jo Farrell ช่างภาพชาวอังกฤษที่ได้ออกเดินทางบันทึกภาพวิถีชีวิตของชาวบ้านภายในหมู่บ้านเล็กๆ ในประเทศจีน

ภาพถ่ายเท้าดอกบัวเหล่านี้เป็นตัวอย่างของหญิงงามชาวจีนตามแบบเดิม ที่มีเท้าดอกบัว (Foot Binding) เด็กหญิงชาวจีนในอดีตเมื่อมีอายุประมาณ 3 – 6 ขวบ จะถูกมัดเท้าด้วยผ้าไหมหรือผ้าฝ้าย อย่างแน่นหนา เพื่อหยุดยั้งไม่ให้เท้าเจริญเติบโตตามปกติ แต่เนื่องจากเท้ายังคงมีการเจริญโตอยู่ เท้าจึงเกิดการเจริญเติบโตอย่างผิดรูป ทำให้เท้ามีขนาดเพียง 10 -15 เซนติเมตรเท่านั้น การมัดเท้าแบบนี้ได้เสื่อมลงในยุคศตวรรษที่ 20

--- ---

การประพฤติเช่นนี้เชื่อว่าเริ่มในหมู่ชนชั้นสูงที่เป็นนางระบำรำฟ้อนในราชสำนักจีนช่วงห้าราชวงศ์สิบอาณาจักร (คริสต์ศตวรรษที่ 10 หรือ 11) แล้วจึงเป็นที่นิยมขึ้นในสมัยราชวงศ์ซ่ง ก่อนจะแพร่หลายทั่วไปในชาวจีนทุกชนชั้น ในฐานะที่เป็นเครื่องแสดงชั้นวรรณะ (เพราะสตรีที่ครอบครัวมีอันจะกินและไม่จำต้องใช้เท้าทำงานเท่านั้นจึงจะรัดเท้าได้) และเป็นเครื่องหมายแห่งความงามในวัฒนธรรมจีนโบราณ

(5036)