ศิลปิน Hybrid สัตว์สายพันธุ์ต่างๆ ให้ดูแปลกตาเหนือจินตนาการ

ในโลกความจริงเราสามารถ Hybrid หรือ ผสมข้ามสายพันธุ์ ของสัตว์ต่างๆ ที่ใกล้เคียงได้ แต่สำหรับ Arne Olav Gurvin Fredriksen ศิลปินเจ้าของอินสตราแกรม gyyporama เขาคือผู้สร้างจินตนาการของการผสมข้ามสายพันธุ์ของสัตว์ต่างๆ โดยใช้ photoshop เป็นเครื่องมือในการ Hybrid

ไฮบริด(Hybrid) ในภาษาอังกฤษหมายถึง “การผสมผสานกัน,สิ่งที่เกิดจากการผสมกัน” ทางชีวะวิทยา ใช้คำว่าไฮบริดกับสัตว์ลูกผสมข้ามสายพันธ์หรือ ข้ามชนิดกัน เช่น ล่อ ซึ่งเป็นลูกผสมระหว่างม้ากับลา

สัตว์เหล่านี้ออกมา หน้าตาจะเป็นยังไงไปชมกัน

--- ---

 

(2730)