อาการแพ้ความหนาวเย็น

Dr Helen Webberley ได้พบกับผู้ป่วยที่มีอาการคล้ายกับเป็นหวัด ในช่วงแรก แต่จากการตรวจสอบข้อมูลพบว่าพวกเขาเหล่านั้นเป็นโรคภูมิแพ้ความหนาวเย็น เมื่ออุณหภูมิลดลงนั้นผู้ป่วยจะค่อย ๆ มีผื่นขึ้นและบวม รวมไปถึงมีน้ำตาไหลออกมา

เธอเผยว่าเซลล์ในร่างกายตอบสนองต่อความหนาวเย็นจนทำให้ร่างกายปล่อยสารที่ก่อให้เกิดผื่นขึ้นมา ซึ่งในผู้ป่วยบางคนแม้จะสัมผัสแค่ลมหนาวผื่นขึ้นตามมาไม่นาน จนทำให้ผู้ป่วยบางรายมีอาการกลัวหน้าหนาว

ฤดูหนาว  เป็นฤดูที่มีอากาศหนาวที่สุดในปี ฤดูหนาวในเขตอบอุ่นและเขตหนาวของซีกโลกเหนือ โดยทั่วไปจะมีระยะเวลาตั้งแต่ 22 ธันวาคม ถึง 22 มีนาคม ของทุกปี

(2669)