อรุ่มเจ๊าะต้นตำรับ

อรุ่มเจ๊าะต้นตำรับ อัลปากา (ชื่อวิทยาศาสตร์: Vicugna pacos) เป็นสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมที่อยู่ในวงศ์อูฐ (Camelidae) จัดเป็นสัตว์ที่อยู่รวมกันเป็นฝูง พบได้ในที่สูงบริเวณแถบเทือกเขาแอนดีสในทวีปอเมริกาใต้ และเป็นสัตว์ที่มีความทรหดอดทนมาก โดยจะอยู่บริเวณที่ระดับความสูงจากน้ำทะเลประมาณ 3,500 – 5,000 เมตร

อัลปากามีความสูงเมื่อโตเต็มที่ประมาณ 180 เซนติเมตร ลักษณะคล้ายยามา แต่จะแตกต่างกันตรงที่อัลปากาไม่ได้ถูกเลี้ยงไว้ใช้ขนสัมภาระ แต่จะถูกเลี้ยงเพื่อนำขนมาทำเป็นเสื้อผ้าและเครื่องนุ่งห่ม ซึ่งได้ชื่อว่าเป็นขนสัตว์ที่นุ่มที่สุดในโลก โดยเฉพาะอัลปากาที่ตัดขนเป็นครั้งแรก จนได้รับการขนามนามว่า “เส้นใยจากพระเจ้า” มีราคาขายสูงถึงกิโลกรัมละ 30,000 บาท

ภาพ LoggaWiggler

(37)