หมู่บ้านปักเป้า Puffer Village

หมู่บ้านปักเป้า Puffer Village ออกแบบโดย Sajjad Navidi คือหนึ่งในผลงานที่เข้ารอบ 10 ผลงานที่ดีที่สุดในหมวด “นวัตกรรมที่เกี่ยวข้องกับการเพิ่มขึ้นของระดับน้ำทะเล” ในการแข่งขันด้านสถาปัตยกรรมและศิลปะของ Fondation Jacques Rougerie 2021

เขาได้รับแรงบันดาลใจจากระดับน้ำที่เพิ่มขึ้นใน Ganvie Lake Village ประเทศเบนิน (Benin) ในแอฟริกาตะวันตก บ้านเหล่านี้ออกแบบขึ้นเพื่อแก้ปัญหาระดับน้ำที่สูงขึ้น โดยนำกลไกในการพองตัวของปลาปักเป้า มาปรับใช้เพื่อให้สามารถเพิ่มลมเข้าไปในโครงสร้างบ้านได้อย่างรวดเร็ว และใช้การสร้างวงแหวนทรายของปลาปักเป้ามาเป็นต้นแบบในการวางผังของหมู่บ้าน

อาคารแต่ละหลังจะมีเสากลางขนาดใหญ่เพื่อเป็นแกนให้บ้านลอยขึ้นลงในแนวดิ่งได้ แต่ละไม่เคลื่อนไปด้านข้าง มีเซ็นเซอร์ที่ตรวจสอบระดับน้ำทะเลและติดตามความสูงของคลื่น น้ำบางส่วนจะไหลเข้าสู่ด้านล่างพื้นของบ้านได้ เพื่อให้มีน้ำหนักพอที่จะไม่โคลงเคลงไปตามกระแสคลื่น การผลิตกระแสไฟฟ้าจะใช้ทั้งน้ำทะเลและพลังงานแสงอาทิตย์โดยใช้แผงโซลาร์เซลล์บนหลังคา

(34)