สะบัดต่อไม่รอแล้วนะ โลว์แลนด์ เทนเรค

สะบัดต่อไม่รอแล้วนะ โลว์แลนด์ เทนเรค (Lowland streaked tenrec) ชื่อวิทยาศาสตร์ Hemicentetes semispinosus เป็นสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมขนาดเล็ก มีความยาวเฉลี่ยจากปลายจมูกจรดหาง10-12 cm มีถิ่นอาศัยในป่าฝนบนเกาะมาดากัสการ์

ลักษณะหน้าตาแปลกตาและเป็นลักษณะเฉพาะ มีลักษณะผสมกันของ เม่น ตัวกินมด ลูกเป็ด หรือกระทั่งลูกไก่ ปะปนกันอย่างลงตัว กลายเป็นสัตว์โลกที่หน้าตาน่ารัก มีหนามเพื่อป้องกันตัวได้บ้าง เคลื่อนที่ได้ช้า หากินได้ทั้งกลางวันและกลางคืน แต่ด้วยเหตุผลของความปลอดภัยจึงออกหากินในเวลากลางคืนมากกว่า อาหารหลักคือไส้เดือน หนอนและแมลง ในธรรมชาติเป็นสัตว์ที่อยู่รวมกันเป็นฝูง

เทคนิกในการหาคู่คือการสะบัดตัวให้ขนกระทบกันจนเกิดเสียงเพื่อหาคู่ในฤดูผสมพันธุ์ ซึ่งเป็นสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมเพียงชนิดเดียวที่ใช้วิธีหาคู่แบบนี้ เพศเมียตกลูกครั้งละ5-8ตัว โดยฤดูผสมพันธุ์อยู่ในช่วงเดือน ตุลาคม-ธันวาคม

ภาพ Frank Vassen

(144)